בית המשפט העליון קיבל היום (חמישי) באופן חלקי את עתירת בני הזוג איריס ושאול אלוביץ', והורה על מסירת חומרי חקירה נוספים אשר הוסתרו מעורכי דינם של הזוג עד כה. כמו כן, השופט אלרון מתח ביקורת חריפה על הפרקליטות שלא העבירה תמלילים מתוקנים לנאשמים. כעת, הפרקליטות תאלץ לתת להגנה במשפט נתניהו לנסות לשחזר את השיחות שעד התביעה, אילן ישועה, מחק ממכשיר הטלפון שלו. זאת למרות התנגדות הפרקליטות להעברת התוכן.

בהחלטתו כתב השופט כי "לאחר שעיינתי בנימוקי העררים ובתגובת המשיבה בכתב, שמעתי את טענות צדדים, ועיינתי בשלושת הקלסרים שהונחו בפניי, ובהם המסמכים שבמחלוקת אשר ברשות המשיבה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערר להתקבל בחלקו. עם זאת, במקרים שבהם מסירת חומר מסוים לעיון הנאשם עלולה לפגוע באינטרסים מוגנים אחרים, נקבע כי יש לאזן בין פגיעה זו לבין מידת התועלת שעשויה לצמוח מהחומר להגנת הנאשם. על כן, ככל שהתועלת שבהעברת החומר לנאשם שולית, כך יש להעניק עדיפות לאינטרסים הציבוריים המתחרים".

למרות, החליט בית המשפט לדחות את טענות צוות ההגנה לפיהן חקירת הפרקליטות כללה פעולות חריגות תוך הפעלת לחצים פסולים על מי שעתידים לשמש כעדים מטעם התביעה במשפט. לכן, המידע שבתיקי החקירה עשוי ללמד על ההתנהלות של התביעה ולהשליך על מהימנות העדים ועל כן יש להעבירו לצוות ההגנה. בהחלטתו מסר השופט כי לאחר שעיין בחומרים האמורים "הגעתי למסקנה כי למעט חומרים אחדים, אין להורות על מסירתם לידי העוררים".

לאור קבלת עתירת הזוג אלוביץ', החליט בית המשפט לקבל גם את טענות צוות ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו וקבע כי יש להעביר לידיהם של פרקליטי רה''מ חומרים נוספים, אשר עד כה סירבה הפרקליטות להעביר. בהחלטתו כתב השופט כי ""התנהלות מעין זו גובלת בהטעיית ראש הממשלה, עלולה לפגוע בהגנתו, וודאי שאינה מתיישבת עם חובת ההגינות הכללית המוטלת על רשויות התביעה".

עוד קבע בית המשפט העליון כי על הפרקליטות להעביר להגנה רישום על פעולות חקירה שבוצעו במכשיר הטלפון של אחד מעדי המדינה בתיק; טיוטת הסכם העסקה של ניר חפץ בקבוצת בזק שיכולה להעיד שחפץ פעל על דעת עצמו, אף שהצהיר שהוא פועל בשמו של ראש הממשלה; וחומרים שנכללו בחפיפה ששלמה פילבר בתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת.  

שאול אלוביץ' בבית המשפט (צילום: מרק ישראל סלם)
שאול אלוביץ' בבית המשפט (צילום: מרק ישראל סלם)

מהפרקליטות נמסר בתגובה להחלטת בית המשפט העליון בערר חומרי חקירה בתיקי האלפים: "בית המשפט קיבל את רובן הגדול של טענות התביעה בעררים. מתוך 35 הפריטים שהתבקשו בערר על ידי סנגורי נתניהו - בית המשפט הורה להעביר לידיהם כחמישה בלבד. ערר סנגורי מוזס נדחה לחלוטין. גם לעניין קבלת טענותיהם הספורות של העוררים הדגיש בית משפט כי ננקטה גישה מרחיבה באשר לפרשנות סעיף החוק המחייב העברת חומרים להגנה". 

"לאורך הדרך טענה ההגנה טענות שונות בדבר "הסתרה שערורייתית" של חומרי חקירה מטעם רשויות האכיפה. טענות אלה לא התקבלו בבית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון. לעניין זה נסב את תשומת הלב לציטוט הבא מההחלטה האחרונה: 'לעררים אשר במוקד החלטה זו נודעת רגישות ציבורית רבה, שאינה נובעת דווקא מהסוגיות המשפטיות המתעוררות בהם – כי אם מהחשדנות הרבה האופפת אותם. כפי שציינתי לעיל, חשדנות זו באה לידי ביטוי אף בהתנהלות באי כוח הצדדים ובטענותיהם, אולם לא מצאתי כי יש לה יסוד'".