בית משפט השלום בתל אביב קיבל לאחרונה תביעת פיצויים בגין ליקויי בנייה שהגישה נציגות בית משותף ובעלי הדירות בבניין באמצעות עורך הדין צבי שטיין מרמת גן, נגד חברת יזמות ובנייה. לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות השופט קיבל את ממצאי המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו וקבע כי בבניין נתגלו בין היתר ליקויים בחיפוי החיצוני של הבניין הכוללים התפוררות והתנתקות של אבני חיפוי וזאת כבר בתקופת הבדק של הבניין. לפיכך, השופט קבע כי חברת הבנייה והיזמות תשלם לדיירי הבניין פיצוי בסך של 1,332,045 שקלים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

לפי העובדות שהופיעו בפסק הדין, חברת בניה ויזמות הקימה בניין בן 6 קומות שכלל 22 דירות למגורים והחלה לאכלסו בחודש מרץ בשנת 2006. לצורך הקמת הבניין התקשרה חברת היזמות והבניה בהסכם עם חברה שעוסקת בעבודות בנייה ובעבודות חיפוי חיצוניות.

לפניה ישירה אל עורך דין, נוטריון, מגשר ובורר צבי שטיין, לחץ/י כאן

הדיירים החלו להבחין בהתפוררות ונשירה של אבני חיפוי הבניין
בתחילת שנת 2009, הדיירים בבניין החלו להבחין בנשירה ובהתפוררות של אבני חיפוי מהבניין. לנוכח התופעות האלו, פנו הדיירים למהנדס ולמכון התקנים שדיווחו להם כי ישנם ליקויים קשים באבני החיפוי של הבניין וכי עלות התיקון מוערכת ביותר מ-1.3 מיליון שקלים.

בהמשך נציגות הבית המשותף פנתה לחברת הבנייה והיזמות, הודיעה לה אודות הליקויים שהתגלו בחיפוי הבניין וביקשה ממנה לתקנם. החברה בתגובה הודיעה לנציגות כי היא מעבירה את הפניה להתייחסותה של חברת הביצוע שלה. לאחר שהתקיימו מספר פגישות בין הצדדים ונערכו מספר בדיקות, בין החודשים אוגוסט - נובמבר בשנת 2011 בוצעו מטעם חברת הבניה והיזמות עבודות תיקונים בבניין שכללו בין היתר גם עבודות לתיקון הליקויים בחיפוי הבניין באמצעות שימוש בחומרי איטום ופעולת ליטוש.

בחודש ספטמבר בשנת 2012 נציגות הבית המשותף התלוננה על הישנות הליקויים באבני החיפוי של הבניין ותוך כך טענה כי מלאכת התיקון שנעשתה בבניין לא צלחה. בהיעדר הסכמות בין הצדדים החליטה נציגות הבית המשותף להגיש תביעה נגד חברת הבנייה והיזמות.

נציגות הבית המשותף טענה שחברת הבניה לא עמדה בהתחייבותה לתקן את הליקויים
נציגות הבית המשותף טענה באמצעות עורך דין צבי שטיין מרמת גן כי חברת הבניה והיזמות אחראית לתקן את כל ליקויי הבניה שהתגלו ברכוש המשותף של הבניין. לגרסתה, חברת הבניה לא עמדה בהתחייבותה לתקן את הליקויים כאמור וזאת גם לאחר שניתנו לה מספר הזדמנויות לעשות זאת.

מנגד, חברת הבניה טענה שאין כל בסיס לתביעה והוסיפה כי לנציגות הבית המשותף אין סמכות להגיש תביעת ליקויי בניה ביחס לרכוש המשותף של הבניין. יתרה מזאת, נטען כי יש לדחות את התביעה בשל התיישנות עילת התביעה שהוגשה לאחר יותר מ-10 שנים ממועד מסירת שטחי הרכוש המשותף לרוכשי הדירות בבניין. בית המשפט דחה את טענותיה אלה.

חברת הבנייה התנערה מאחריות לליקויי הבנייה שהתגלו בבניין
חברת הבנייה הכחישה כל אחריות לליקויי הבניה שהתגלו בבניין והוסיפה כי אם תתקבל התביעה ביחס לעבודות החיפוי של הבניין, מן הראוי להטיל את האחריות לפצות את דיירי הבניין על הצדדים השלישיים- חברת הביצוע שביצעה את חיפוי האבן של הבניין וספק אבני החיפוי של הבניין. 

השופט מינה מומחה מטעם בית המשפט כדי שייבחן את אבני החיפוי של הבניין ויחווה את דעתו ביחס לעלות ביצוע התיקונים. המומחה העריך כי עלות ביצוע התיקונים צפויה להגיע לסך של 1,035,000 שקלים.

השופט קיבל את ממצאי המומחה בחוות הדעת וקבע שבבניין התגלו ליקויי בניה שכוללים בין היתר חדירת מים במקומות שונים בשטחים ציבוריים, ליקויים בחיפוי הבניין שכוללים התפוררות והינתקות של אבני חיפוי ועבודות איטום בגג שטרם הסתיימו. לאחר בחינת המועדים הרלבנטיים השופט קבע כי במועד הגשת התביעה לא חלפה עדיין תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק ההתיישנות.

הליקויים בחיפוי הבניין נובעים מסוג האבן שאף לא עמדה בדרישות התקן
לפי קביעת השופט, שאימץ את חוות דעתו של המומחה שמינה, החלק העיקרי בליקויים שהתגלו באבני החיפוי של הבניין נובע מסוג האבן שבה נעשה שימוש ולא מדרך ההדבקה כאשר האבן אף לא עמדה בדרישות התקן המחייבות בעת ביצוע עבודות הבנייה בבניין.

השופט הבהיר כי כאשר מתגלה אי התאמה בתוך תקופת הבדק, מוכר הנכס יהיה אחראי לה גם אם התביעה בגינה הוגשה לאחר תום תקופת הבדק, כאשר הדברים נכונים גם ביחס לתקופת האחריות שמתחילה עם סיום תקופת הבדק.

חברת הבניה איבדה את זכותה לתקן את הליקויים בחיפוי הבניין
השופט קבע כי במצב שבו הקונה נותן למוכר הזדמנות לתקן את הליקויים בנכס לפני הגשת תביעה, אין לדרוש ממנו לתת למוכר הזדמנות נוספת לתקן את הליקויים במסגרת הליך שיפוטי. הדברים נכונים גם ביחס למצב שבו המוכר כבר ניסה לתקן את הליקויים אך ביצע את התיקון באופן חלקי או באיכות בלתי מספקת. השופט קבע כי חברת הבנייה והיזמות איבדה את זכותה לתקן את הליקויים בעצמה וכי אין לאפשר לה לעשות זאת בשלב זה.

השופט קיבל את הערכת המומחה שמינה מטעם בית המשפט וקבע כי עלות תיקון ליקויי הבנייה בבניין עומדת על סך של 1,332,045 שקלים. השופט קיבל את הערכת המומחה שמינה והחליט לחייב את חברת הביצוע ב-5% מכלל עלויות תיקון הליקוי שהתגלה וזאת לאחר שקבע כי הליקויים בעבודתה של חברת הביצוע תרמה לנזק שנגרם לדיירי הבניין.

בסופו של דבר, השופט קבע כי חברת הבניה והיזמות תשלם לנציגות הבית המשותף סך של 1,516,644 שקלים עבור עלות תיקון הליקויים באבני החיפוי בבניין, ליקויי בניה נוספים, הוצאות, אגרת בית משפט, שכר טרחת עורך דין ונזק בלתי ממוני, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. עוד נקבע כי חברת הביצוע, נגדה הוצאה הודעה לצד שלישי מטעם חברת הבניה, תשלם לחברת הבניה והיזמות פיצוי בסך 66,602 שקלים והוצאות בסך של 20 אלף שקלים.

עוד נקבע כי ספק אבני החיפוי ישלם לחברת הבניה והיזמות סך של 1,265,443 שקלים בתוספת הוצאות בסך 50 אלף שקלים.

תא (ת"א) 11107-08-16

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לליקויי בנייה LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.