הפרקליטות השיבה היום (רביעי) לטענותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שכתב האישום נגדו סובל מליקויים משמעותיים. בדבריה שללה הפרקליטות את הטענה כי נמחקו סעיפים מנספח א' של כתב האישום וכן את הטענות על היעדר אישור מטעם היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לפתיחה בחקירה ראשונית נגד נתניהו.

בתגובה לבקשה למחיקת סעיפי כתב האישום נאמר כי בניגוד לנטען, במהלך חקירותיו הוצגו לנתניהו פעם אחר פעם עובדות האישום והחשדות המיוחסים לו. משכך, לעמדת התביעה אין כל בסיס לבקשה ודינה להידחות על הסף. עוד הדגישה הפרקליטות בהקשר זה כי "אין חובה להציג לחשוד כל פריט ופריט שעולה מחומר החקירה. די בהצגת דפוס הפעולה ובהצגת דוגמאות לדפוס זה".

נתניהו בבית המשפט. צילום: רויטרס (ארכיון)

בתגובה לבקשה להורות על ביטול אישומים "מחמת היעדר אישורי היועץ המשפטי לממשלה לפתיחה בחקירה" מבהירה הפרקליטות כי אין יסוד לטענות אלה של הנאשם. עוד נטען כי אין הפרקליטות מבהירה עמדה זו בפעם הראשונה וכי קדמו לה פעמים נוספות. "להגנה עברו תיעודי אישוריו של היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לשלבי הבדיקה והחקירה הראשוניים בכל אחת מהפרשות – היינו ההסכמה לפתיחה בחקירות, כפי שמצווה החוק ועל פי החלטת בית המשפט. משכך גם דין בקשה זו להידחות", כתבה הפרקליטות.

הפרקליטות מתחה ביקורת על ניסיונותיו החוזרים של נתניהו לתקוף את כתב האישום וכתבה: "עמדת המאשימה היא כי דינה של הבקשה להידחות בהיותה נעדרת כל יסוד. דומה כי הגיעה העת לשים סוף לרצף הבקשות והטענות החוזרות והנשנות של הנאשם בעניין זה – כולן משוללות יסוד".