פעם אחר פעם משוחררים לחופשי מסתננים עם עבר פלילי עשיר, לרוב על ידי דיין בית הדין לביקורת משמורת רג'א מרזוק. כך טוענים במרכז למדיניות הגירה ישראלית, שעוקב אחרי החלטות בית הדין. המרכז מתריע נגד המשך מדיניות 'אי־ההרחקה', שמובילה להחלטות אבסורדיות שמסכנות את שלום הציבור.

מדהאני טסטה טספזגי, נתין אריתריאה, שהסתנן דרך גבול מצרים לישראל ב־2011, הורשע בעבירות של תקיפה חבלנית, גניבה, ויבוא ויצוא סמים מסוכנים. בשנת 2015 בעת מאסרו, הוא השתתף בהתקפה על סוהר ושהה בשל כך בבידוד. ביוני 2019, לאחר שהורשע בפעם הרביעית וסיים לרצות מאסר בפועל של עשרה חודשים, הוא הועבר למשמורת על פי חוק הכניסה לישראל שקובע כי אין לשחרר ממנה שוהה בלתי חוקי המהווה סכנה לציבור.

בשימוע שנעשה לו, קבע הממונה על ביקורת הגבולות שטספזגי ממשיך לעסוק בסמים מסוכנים, כי קיים חשש להישנות העבירות מצדו וכי הוא מהווה סכנה חמורה לציבור. בדיונים בעניינו בפני הדיינת לירון קריספין־בוקר, בדצמבר 2019 ובינואר 2020, הוחלט להשאירו במשמורת. למרות זאת, בפברואר 2020 הגיע עניינו לפני הדיין רג'א מרזוק, וזה החליט לשחררו מאחר שאין אינטרס ציבורי מספק המצדיק את השארתו במשמורת, וכי אין זה סביר ומידתי. הוא שוחרר בערבות מגוחכת של 2,000 שקלים.

שנה לאחר מכן, טספזגי סיים את מאסרו החמישי בעקבות הרשעה בעבירות של תקיפה חבלנית וגניבה, אותם ביצע זמן קצר בלבד לאחר ששוחרר על ידי הדיין מרזוק. הממונה על ביקורת הגבולות הזהיר פעם נוספת שטספזגי מסרב לשנות את אורח חייו. כל זה לא הספיק לדיין מרזוק שהחליט לאחרונה לשחררו פעם נוספת ממשמורת. הדיין אמר: "החלטה על המשך החזקתו במשמורת בשל מסוכנות המיוחסת לו, או לשם הרחקתו, אינה סבירה, אינה מידתית ופוגעת יתר על המידה בזכות המוחזק לחירות".

עו"ד יונתן יעקובוביץ', מנהל המרכז למדיניות הגירה ישראלית אמר: "שוב ושוב בית הדין למשמורת מתעקש לקבל החלטות שמסכנות את הציבור, גם לאחר שהחלטות קודמות הסתיימו בפגיעה בחפים מפשע. האשמה מוטלת גם על המדינה, שמסרבת להצהיר כי תרחיק מסתננים אלימים. כרגע, גם עבריין אלים יכול, בעזרת בית דין שמקל ראש בחובתו להגן על שלום הציבור, להשתחרר שוב ושוב לרחובות ולאיים על כולנו".