נשיא המדינה יצחק הרצוג מספק היום (חמישי) לראשונה הצצה אל מדיניות החנינות במשכן. סמכויות הנשיא לחנינה כוללות הקלה על עונשם של עבריינים מורשעים המרצים עונשי מאסר, עבודות שירות, קנסות ופסילת רישיונות נהיגה באמצעות הפחתה או המרה, קציבת מאסרם של אסירי עולם, קיצור או ביטול תקופת ההתישבות של מרשם פלילי ועל התליית רישיון של בעלי מקצוע. פרט לכך ישנם הליכי חנינה מיוחדים הכוללים מחיקת רישום פלילי לחיילים, בחינה מצודשת של מתווה מחיקת הרישום הפלילי של יוצאי אתיופיה, מחיקת רחשום פלילי לעידוד יציאה ממעגל הזנות ומתווה חנימות מיוחד לבעלי חובות על רקע משבר הקורונה.

לאחר פרשת קצב חוקקו מגבלות ומסננות  המגבילות מאוד את הנשיא ממתן חנינה כפי שהיה נהוג בעבר. על בקשות החנינה נעשת עבודת מטה מסודרת הכוללת מערכות כמו משרד המשפטים, ועדות שחרורים הממליצות לנשיא עם קיצבה של עונש וגורמי מדינה נוספים. כל אלו צימצמו את היכולת של הנשיא לחון ביד רחבה מי שיחפוץ.

על פי מדיניות נשיא המדינה הרצוג, יפורסמו נתונים מספריים אודות סוגי החנינות ומספרם. הנשיא הרצוג סבור כי יש להחמיר עם עברייני מין בעניין זה, עברייני אלימות במשפחה ופסולי רישיון נהיגה. מדיניות הנשיא הרצוג תתן משקל רב להליכי השיקום ולעבריינים קטינים וכן למי שנקלעו לחובות בשל משבר הקורונה. מדיניות זו כוללת הקלה בעבירות של שימוש בסמים קלים לצורך עצמי, לחיילים ומשרתי השירות הלאומי שהורשעו טרם שירותם, ליוצאי אתיופיה על הפרות הסדר הציבורי ללא מאסר בפועל וביציאה ממעגל הזנות.

בזמן חמשת חודשי כהונת הנשיא הקצוג ניתנו בסך הכל 104 חנינות 431 דחיות. מתוך החנינות 76 עסקו במחיקה והתיישנות, 24 בקנסות ו-4 בתקופות מאסר. לא ניתנה כל חנינה בקציבת מאסר עולם, פסילת רישיון או הקלה באמצעי משמעת. בימים אלה יעלה אזור אישי באתר בית הנשיא, בו יוכלו מבקשי החנינות לקבל באופו עצמאי מידע בנוגע לבקשת החנינה שלהם.