תנועת ME2 העלתה את סוגיית ההטרדות המיניות במקום העבודה אל ראש סדר היום הציבורי והובילה לחשיפת אינספור מקרים של הטרדות בכל תחומי העיסוק במשק ברחבי העולם ובישראל בפרט.

מניעת הטרדות מיניות במקום העבודה
ככל הנראה, ניסיונות העבר להקטין את היקף התופעה לא תרמו רבות, והתקבלה התחושה שהיא הושתקה או הוסתרה מתחת לשטיח. אולם, החוק למניעת הטרדה מינית שחוקק בשנת 1998 מבהיר באופן ברור מה חובת המעסיק בהקשר זה, וכיצד הוא יכול לתרום להעלאת המודעות ומניעת מקרים בסביבת העבודה ומחוץ לה.

עורך הדין שלום בר (צילום: סם יצחקוב)
עורך הדין שלום בר (צילום: סם יצחקוב)

מהי חובת המעסיק במניעת הטרדה מינית במקום העבודה?
החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה מפרט את חובות המעסיק, ומבהיר, שמוטלת עליו החובה לפעול באופן אקטיבי למניעת הטרדות מיניות בסביבת העבודה, הכוללת גם שהייה של העובדים במדינה זרה, במיוחד במקרים בהם מתקיימת תרבות עסקית עם גבולות עבודה מטושטשים. הוא נדרש לעשות זאת בכמה דרכים:

  1. המעסיק נדרש להביא לידיעת כלל העובדים וצוות המנהלים כי חל איסור על הטרדה מינית והתנכלות, ואף לדרוש מהם להימנע מכך.
  2. מי שמעסיק יותר מ- 25 עובדים נדרש לנסח תקנון, שמגדיר במפורש את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה או כל מקום בו מתקיימת אינטראקציה במסגרת העבודה. את התקנון יש לחלק לכל העובדים ולפרסם במקום שגלוי לכולם. במידת הצורך, יש לתרגם את התקנון עבור עובדים שדוברים שפות זרות. 
  3. המעסיק נדרש ליזום במסגרת שעות הפעילות של החברה פעילויות הסברה והדרכה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.
  4. מי שמעסיק 10 עובדים או יותר נדרש למנות אחראית להטרדה מינית בעבודה, שממונה על קבלת תלונות, קיום בירור ומתן ייעוץ הנוגע לדרכי הפעולה בהן יש לנקוט. 
  5. המעסיק מחויב ליידע את כל העובדים מי האחראית לתחום זה, לאפשר דרכי גישה נוחים ולספק לה כלים לטיפול יעיל ואתי.
  6. כאשר מוצגת תלונה בפני האחראית לנושא, יש לערוך בירור, ועד לקבלת החלטות בנושא, יש לספק לכל הצדדים המעורבים סביבת עבודה בטוחה עם מינימום אינטראקציה במידת האפשר. לאחר קבלת הייעוץ, על המעסיק לפעול תוך 7 ימים לכל היותר, ולקבוע אילו הליכים משמעתיים יינקטו או כל צעד אחר.

מה דינו של מעסיק אשר לא עומד בחובותיו?
מעסיק שלא פועל בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית עלול לחשוף את עצמו לתביעות אזרחיות מצד העובדים. כתוצאה מכך הוא עלול למצוא את עצמו מתמודד עם תשלום פיצויים בסכומים גבוהים ביותר.

זקוקים לייעוץ ומידע נוסף? מומלץ ליצור קשר עם עו"ד שלום בר, המתמחה בדיני עבודה ובליווי חברות ותאגידים מהגדולים במשק הישראלי. 

הכתבה באדיבות obiter.co.il

פורטל המשפט של ישראל