פרסום ראשון: חשד לאירוע הטרדה מינית בפנימייה צבאית יוקרתית בחיפה. למעריב נודע כי כל החניכים שוחררו לביתם והחניך החשוד הושעה עד לסיום הבדיקה מהמוסד. כמו כן, משרד הביטחון מעורב בטיפול באירועים. 

האירוע תוחקר ונותר בתוך הפנימייה, ובאופן תמוה לא הועבר לטיפול משטרתי, מהלך שעלול לשבש, לכאורה, את החקירה המשטרתית, אם וכאשר תידרש. האירועים נשמרו באופן חריג בפנימייה תחת מעטה של דיסקרטיות וחשאיות.

מנהל המקום שיגר מכתב להורים ובו כתב כי "בימים האחרונים עלו מספר טענות מחניכות על הטרדה וכניסה לא ראויה למרחב האישי שלהן. מיד עם פניית החניכות התחלנו בתחקור ובדיקה. כרגע הטענות הן מול חניך אחד, אשר הושעה עד סיום בירור האירועים מהפנימייה".

"חשוב לי לציין", כתב המנהל להורים, "מספר מסרים מרכזיים, אשר גם עברו לילדיכם: ראשית אנו מחויבים שכל חניך וכל חניכה בפנימייה, ירגישו בטוחים באופן מלא ביותר. שנית, אסור שתהיה שום טענה ותלונה כלפי החניכות. החניכות בפנימייה נמצאות בזכות יכולותיהן ואיכותן, אנו גאים בכך ומכבדים אותן ואת פרטיותן". 

עוד כתב מנהל הפנימייה: "חשוב לי לבקש לא לקיים משפט שדה ולחרוץ את דינו של החניך. אנו לא מתכוונים לעבור לסדר היום, אך גם חשוב לתת למערכות לפעול ולטפל ברגישות הגבוהה ביותר בכלל המעורבים בפרשה".

"אציין כי זו גם בקשתן של החניכות שהתלוננו. אנו מבררים את האירועים באופן יסודי ומעמיק וננקוט בצעדים הנדרשים על מנת להבטיח את ביטחונם ורווחתם של כל החניכים והחניכות", חתם מנהל הפנימייה היוקרתית. 

תגובת הפנימייה הצבאית בחיפה: "אנו רואים את המקרה בחומרה ונפעל למיגורו. מייד עם היוודע החשד להטרדה מינית, החניך זומן לשיחה והושעה עד לסיום בירור האירוע. מפקדי הפנימיה הצבאית, בסיוע גורמי מקצוע בפנימייה ומחוצה לה קיימו בנוסף מספר שיחות עם החניכות. הפנימייה פועלת וממשיכה לפעול ברגישות ובהתאם לנהלים המחייבים, תוך ליווי החניכות וקיום קשר שוטף עם ההורים".