הגברת האכיפה של דיני העבודה בישראל עלולה להעמיד את המעסיקים בפני תרחישים לא פשוטים. הקנסות המוטלים על מעסיקים שעוברים על החוק עלולים לנוע בין 2,000 ל- 70,000 ₪, ובמקרים של עבירה חוזרת ונשנית, הקנסות עלולים להגיע לסכומים דמיוניים של מאות אלפי שקלים.

כיצד תימנעו מכך?
עו"ד שלום בר מפרט 6 צעדים פשוטים וישמרו עליכם כמעסיקים וימנעו מכם הטלת עיצומים כספיים:

  1. הודעה שתימסר לעובד בכתב על תנאי ההעסקה.
  2. פרסום גובה שכר המינימום במקום העבודה.
  3. קיום תקנון למניעת הטרדה מינית ופרסומו בלוח המודעות במקום העבודה.
  4. תשלום פדיון חופשה בסיום העסקה של כל עובד.
  5. העברת הפרשות פנסיוניות וכספים לקרנות במועד הקבוע בחוק.
  6. הקפדה על תשלום שכר עבודה ומסירת תלוש שכר, לא יאוחר מה- 9 לכל חודש.

הוטלו עליכם עיצומים כספיים?
לרשותכם 30 יום, במהלכם תוכלו לטעון בכתב בפני הממונה ולהוכיח את חפותכם. ללא טענת נגד מטעמכם, ייראה הממונה בדבר את הסכמתכם לעיצומים שהוטלו עליכם. במידה והממונה לא יקבל את טענתכם, תוכלו לפנות לוועדת ערר, ולאחר מכן לבית הדין לעבודה.

עו"ד שלום בר מדגיש, כי התנאי הבסיסי לקבלת הפחתות או לביטול העיצומים הוא ביצוע פעולות תיקון ובדיקת שכר על ידי בודק שכר מוסמך. כמו כן, מי שקיבל ביטול או הפחתה וחוזר על העבירה צפוי לקנס כפול.

במשרד עו"ד שלום בר ניתן לקבל ייעוץ, ליווי והדרכה באשר לכל נושאי דיני עבודה, כולל בדיקה על ידי בודק שכר מוסמך וייצוג בפני בית הדין לענייני עבודה באשר לקנסות ועיצומים כספיים.