שופטת בית משפט השלום, חייבה לאחרונה את אחת מחברות התעופה הגדולות לפצות כל אחד מ-18 תובעים בסך של כ-3,500 ש"ח (63 אלף שקלים) מתוכם 1,500 שקלים פיצויים לדוגמא, בגין ביטול טיסה שלטענת חברת התעופה בוטלה בעטיים של תנאיי מזג אוויר קשים. השופטת קבעה כי חברת התעופה לא עמדה בנטל להוכיח שנקטה בכל האמצעים הסבירים למנוע את ביטולה של הטיסה.

על פי התביעה, מדובר ב-18 נוסעים שהונפקו להם כרטיסי טיסה, וטיסתם בוטלה. הם הגישו תביעה כספית, על סך 90 אלף שקלים שעילתה בהוראות חוק שירותי תעופה. חברת התעופה טענה כי עומדת לה ההגנה הקבועה בסעיף 6(ה)(1) לחוק, מאחר וביטול הטיסה נבע, לטענתה, מתנאי מזג אוויר קיצוניים ויוצאי דופן, שבעטיים תנאי הראות לא אפשרו למטוסיה להמריא ולנחות בנמל התעופה בקראקוב.

השופטת קיבלה, בסופו של דבר, את התביעה בחלקה וציינה בפסק הדין, בין השאר, כי על מנת שבית המשפט יפטור את חברת התעופה מתשלום הפיצוי הקבוע בחוק, עליו להשתכנע, כי התרחשו "נסיבות מיוחדות", שלא היו בשליטת חברת התעופה וגם אילו הייתה עושה כל שביכולתה, לא הייתה יכולה למנוע את ביטולה של הטיסה בשל אותן הנסיבות. בתוך כך, ובהתייחס לפרשנות הראויה שיש ליתן לפטור מפיצוי, הקבוע בסעיף 6(ה)(1) לחוק, קבעה השופטת כי לא כל מזג אוויר קיצוני מהווה "נסיבות מיוחדות", המקנה פטור מפיצוי לנוסע.

כפי העולה מפסק הדין, טענתה של עדת חברת התעופה, כי מדובר היה במזג אוויר "חריג וקיצוני", נטענה בעלמא, ולמעשה לא הובאה כל ראיה מטעם חברת התעופה להוכחת טענה זו. מכל מקום, לא עמדה הנתבעת בנטל להוכיח שנקטה בכל האמצעים הסבירים למנוע את ביטולה של הטיסה. בהיבט זה, כך קבע בית המשפט, המבחן הוא אובייקטיבי, ולפיו יש לבחון, באילו אמצעים סביר לדרוש מחברת תעופה לנקוט כדי לעמוד בתנאי סעיף החוק.

"מן האמור עולה, כי הנתבעת לא פעלה כלל לנסות לאתר אלטרנטיבה. נשוב ונזכיר, כי הנתבעת בחרה, מסיבות השמורות עמה, שלא להעיד מי ממקבלי ההחלטות, לרבות מנהל המשמרת באותו היום ולפיכך למעשה לא הובהר עד תום הליך התגבשות ההחלטה לביטול הטיסה. וגם לעניין המאמצים שהושקעו (ככל שהושקעו) במניעת ביטול הטיסה, נשאלות שאלות שלא ניתנה להן כל תשובה ע"י הנתבעת", כתבה השופטת והוסיפה: "לא עלה בידי הנתבעת להוכיח התקיימותן של נסיבות המקימות לה הגנה מכח סעיף 6(ה)(1) לחוק שירותי תעופה, ומכאן שהתובעים זכאים לתשלום הפיצוי הסטטוטורי הקבוע בחוק".

בניגוד לנטל הוכחת התקיימות תנאי הפטור, שמוטל על כתפי הנתבעת, הרי שהנטל להוכחת הזכאות לפיצויים לדוגמא מוטל על התובעים. השופטת קיבלה את הבקשה להטיל על חברת התעופה פיצוי לדוגמא, ציינה בעניין זה בפסק הדין: "העובדות הרלוונטיות לפסיקת פיצויים לדוגמא, הוא סירובה של הנתבעת לפצות את התובעים בפיצוי סטטוטורי בהמשך לפנייתם אליה בסמוך לאירוע. במחדלה זה, אילצה הנתבעת את התובעים לנהל הליך משפטי, לבטל זמנם ולהידרש להוצאות כספיות. מכאן, שעתירת הנתבעים לחיוב הנתבעת גם בתשלום פיצוי לדוגמא, בדין היא".

עו"ד ניר סמוגורה, המתמחה בדיני צרכנות, התייחס לפסק הדין וציין: "מדובר בפסק הדין חשוב המעגן את הזכות לקבלת פיצוי סטטוטורי, בגין טיסה שבוטלה, קובע כי הנטל להוכיח את החריג לאי מתן פיצוי מוטל על חברת התעופה, ומעבר לכך מציין במפורש כי לא כל מזג אוויר חריג, מהווה "נסיבות מיוחדות", המזכה את חברת התעופה בפטור ממתן פיצוי. אז אם אתם מתכננים לטוס בקרוב, כדאי שתדעו את זכויותיכם...!".

הכתבה באדיבות פורטל המשפט obiter.co.il
לביקור באתר של עו"ד ניר סמוגורה לחצו כאן

ליצירת קשר עם עו"ד ניר סמוגורה שלחו וואטסאפ