תיק 4,000 מתרחק? הפרקליטות החליטה היום (שישי) לשנות את סדר העדים בתיקי ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו. לאחר שתסתיים עדותה של הדס קליין, קבוצת העדים הבאה תעסוק בחצי השנה הקרובה אך ורק בתיק 1000. בסוף קבוצת העדים, יעיד ארנון מילצ'ן. רק לאחר שכל אלו יעידו, תחזור התביעה לעסוק בתיק 4,000.

בהחלטתה, כתבה הפרקליטות, כי היא "מבקשת להודיע לבית המשפט שהעבירה היום הודעת עדכון בדבר סדר הבאת העדים בהמשך פרשת התביעה, ופירוט העדים הצפויים להעיד במסגרת קבוצת העדים הקרובות". על פי ההודעה, "לאחר סיום שמיעת קבוצת העדים הנשמעת עתה ומתייחסת, ככלל, לאישום השלישי, תישמע קבוצת עדים המתייחסת ככלל, לאישום הראשון, על פי פירוט שנמסר לב"כ הנאשמים. לאחריה, תישמע קבוצת עדים נוספת המתייחסות ככלל, לאישום השני והשלישי, שפירוטה יימסר בהמשך".

בתוך כך, העדים הבאים, לאחר עדותה של קליין, יהיו יונתן חסון, שני קוסקס, שרה שוחט, לימור ליקובסקי, דב פינטוך, דוד בבלי, עמית ברזילי, נימר אבו מנה, רויטל אברהם, יעקב (קוקי) גרשוני, עינב סגל, יוסף מועלם, זאב פלדמן וארנון מילצ'ן.

בתגובה לכך, עורך הדין של בנימין נתניהו, בעז בן צור, טען כי "הניסיון הנוסף לשנות את סדר העדים והדילוג הלא מובן בין התיקים השונים, במיוחד הניסיון לדחות את עדויות החוקרים, הוא עינוי דין ותכסיסות של הפרקליטות שפוגעת בהגנה, ביעילות הדיון וברצף שמיעת העדויות. שמיעת עדויות חוקרים בשלב זה חשובה על מנת שלבית המשפט תהיה תמונה מלאה בטרם ידון ויכריע בטענות הגנה מן הצדק".

כזכור, שאול ואיריס אלוביץ׳ הגישו ביום רביעי האחרון, לבית המשפט המחוזי בירושלים את בקשתם להגנה מן הצדק. בבקשה, האוחזת למעלה מ-200 עמודים, סוקרים בני הזוג אלוביץ׳ את ריבוי האירועים אשר ממחישים, לטענתם, כיצד חקירת תיק 4000, למן ימי החקירה הראשונים, החל בשלב תפיסות הרכוש והמעצרים, דרך תרגילי החקירה וגיוס עדי המדינה, ועד לניהול ההוכחות בבית המשפט, נוהלה "תוך ראיית מנהרה מוטה, נפסדת ומעוולת, באופן חריג, שיטתי וחסר תקדים בחומרתו".