הבוקר, בשעה 9:30, ייערך באולמה של השופטת טלי חיימוביץ' בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון בבקשה להסרת חיסיון במעמד התביעה בלבד - בפרשת הצוללות וכלי השיט.

הדיון יערך רק במעמד נציג הפרקליטות, שיסביר את החשיבות בדבר השמירה על דלתיים סגורות לדיונים בהליך המשפטי. בדיון האחרון במסגרת הבקשה שהגישה הפרקליטות נכתב: "בד בבד עם הגשת כתב האישום, הגישה המאשימה בקשה מנומקת לאיסור פרסום, סגירת דלתיים ומתן הוראות בדבר הבטחת סודיות, לשם שמירה על ביטחון המדינה, עד להחלטה אחרת. בדיון הזה צפויה היא לנמק. נושא נוסף שיכול לעלות עוסק בחומרי חקירה שונים, שאותם מבקשת ההגנה".

בתוך כך, בימים אלו מצייינת ועדת החקירה לפרשה שנה של עבודה, כאשר קצב עבודתה איטי ודלתותיה סגורות. העדכון האחרון בענייניה היה בתחילת החודש, כאשר בהודעה מטעמה נמסר כי היא זימנה לעדות את האלוף (במיל') עמוס גלעד, ששימש כראש האגף המדיני־ביטחוני במשרד הביטחון.