עם החלטת צה״ל לשחרר את חיילי ״בני המקום״ שגויסו לתגבור אבטחת הישובים לאחר אירועי השביעי באוקטובר, פורום "הנני", המאגד את כיתות הכוננות בארץ (למעלה מ250 כיתות כוננות), קורא למשתחררים להתנדב לכיתות הכוננות ביישוביהם ולעבותן וקורא להמשך תהליך החימוש, ההצטיידות והאימונים לקראת הבאות.

ברשימת היישובים שכיתות הכוננות של "בני המקום" נסגרו  שם יש ערים כמו גם יישובים קטנים, בכל חלקי המדינה.  הפורום קורא למשרד לביטחון פנים להאיץ את תהליך ההצטיידות והאימונים ולקצר הליכים בירוקרטיים על מנת לנצל את הזמן היקר שבין המערכות ועם התגברות המתיחות בצפון, התקרבות הרמדאן, והתגברות הטרור בתוך שטחי ישראל. כפי שאנו עדים לכך כמעט מידי יום.  הפורום קורא לכלל כיתות הכוננות בארץ להתאגד תחת מסגרת הפורום  וע״י כך להבטיח את המשך תהליך הפיכתן של כיתות הכוננות לכיפת הברזל של הישובים.