הדו"ח שפרסם היום (שלישי) מבקר המדינה, קובע כי מלחמת "חרבות ברזל" המחישה את חשיבות בחינות הבטחת האיכות לפריטים הנרכשים עבור צה"ל. מהביקורת עולה, כי שיעור הכישלונות בבחינות שביצעה יחידת הניסויים והבטחת האיכות (נס"א) במרכז השיקום והאחזקה עומד על 60% בלבד.

בקשת צה"ל נדחתה: מבקר המדינה יחקור את טבח ה-7 באוקטובר | כל הפרטים

בשנים 2022-2020 ביצעה יחידת ניסויים והבטחת איכות (נס"א) שבאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה של צה"ל 2,490 בחינות ראש סדרה, מתוכן נכשלו הספקים ב-868 בחינות (35%). כמו כן, בוצעו 20,740 בחינות קבלה סדרתיות, מתוכן נכשלו הספקים ב-3,027 בחינות (15%).

עוד עולה מהדו"ח, כי למרות בקשותיו של מינהל ההרכשה והייצור במשרד הביטחון (מנה"ר), צה"ל אינו מעביר לו נתונים בנוגע לתוצאות בחינות הקבלה שעורכות יחידות הבחינה של צה"ל או בנוגע להחלטות שלהן אם לאשר, לחדש או לפסול הסמכה של ספק לבחינה עצמית, לאור מבדקי האיכות שמבצעים גופי צה"ל לספקים.