יותר ממחצית מהציבור סבורים שהעונש שבית הדין הצבאי גזר על סמל אלאור אזריה חמור מדי, ויותר משני שליש ממנו תומכים במתן חנינה לחייל שהורשע בהריגה. אלה ממצאי סקר מיוחד שנערך עבור "מעריב־השבוע" על ידי מכון המחקר פאנלס פוליטיקס בראשות מנחם לזר. בתשובה לשאלה: שנה וחצי מאסר בפועל נגזרו על אלאור אזריה. מה דעתך על עונש זה? – 56% השיבו שהעונש חמור מדי ו־29% סברו שהעונש הולם. רק 11% השיבו שהעונש קל מדי ו־4% אמרו שאין להם דעה.התשובות לשאלה מעניינות לא רק משום שרוב המשיבים סבורים שהעונש חמור מדי, אלא גם מכיוון שכל כך מעט אמרו שאין להם דעה. נתון זה ממחיש עד כמה משפט אזריה שטלטל את המדינה במשך קרוב לשנה, חדר לתודעה של רוב תושבי המדינה. מפילוח המשיבים עולה כי מקרב אלו המזוהים עם הימין – 75% השיבו שהעונש שהוטל על אזריה חמור מדי. 20% נוספים סברו שהעונש הולם ורק 2% השיבו שהוא קל מדי. ל־3% לא הייתה דעה בעניין.בקרב המשיבים המזוהים עם המרכז - 36% השיבו שהעונש חמור מדי ו־41% סברו שהעונש הולם. לעומתם, 17% בלבד סברו שהעונש קל מדי ו־6% נוספים השיבו שאין להם דעה. התשובות לשאלה זו המחישו את השסע בחברה הישראלית, כאשר בניגוד לרוב הגדול בקרב המזוהים עם הימין שסברו שהעונש חמור מדי, רק 21% מקרב המזוהים עם השמאל סברו כמותם. 38% נוספים מהמזוהים עם השמאל סברו שהעונש הולם ו־34% השיבו שהעונש לדעתם קל מדי. ל־8% לא הייתה דעה בנושא.בתשובה לשאלה נוספת - האם אתה תומך או מתנגד למתן חנינה לחייל אלאור אזריה? – השיבו 69% מהנשאלים שהם תומכים במתן החנינה. עם זאת, מסתמנת ירידה מתונה בשיעור התומכים במתן החנינה, יחסית לסקר שנערך לאחר הכרעת הדין במשפטו של אזריה, כאשר אז תמכו 75% בחנינה. 24% נוספים מהמשתתפים בסקר "מעריב־השבוע" התנגדו למתן החנינה (לעומת 18% לאחר הכרעת הדין) ו־7% השיבו – "לא יודע".הסקר נערך לאחר מתן גזר הדין והשתתפו בו 500 חברים בפאנל הפוליטי של PANEL14AL לביצוע מחקרים על גבי האינטרנט. עורכי הסקר ציינו שהוא בוצע על גבי מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל מגיל 18 ויותר וטעות הדגימה המרבית היא 4.3%.