במכתב חריג במיוחד ששלח לקצונה הבכירה בצה”ל ולוועדת חוץ וביטחון, נציב קבילות החיילים לשעבר אלוף במיל' יצחק בריק ממשיך לטעון - בניגוד לעמדת הצבא - כי לקיצוץ הגדול באנשי הקבע, יחד עם קיצור שירות החובה, תהיה השפעה גדולה והרסנית על הצבא.לאחר הדוח החריף שכתב בריק, בצבא לא נשארו חייבים ותקפו בחזרה. אמרו כי הוא חרג מסמכותו וכי אין בידיו את הכלים להסקת המסקנות. התגובות החריפות האלה מהצבא הובילו למשבר חריף ביחסים. אך בריק, שנפגע מאוד מהתגובות, החליט לא לוותר: במכתב ששלח הוא לא רק ממפה את הפערים המבצעיים, אלא גם משיב לביקורת באמצעות ציטוטים מפי קצינים בכירים, המגבים אותו כביכול.
 
כאשר מצטט בריק מפקד חטיבה סדירה שאומר לו: “במצב היום בצה”ל אף אחד לא מעז להעלות ביקורת, קצינים עוסקים בדימוי ולא במהות", ומוסיף למכתב ציטוטים רבים נוספים, הדברים משקפים את הפערים האדירים שבין עמדות הצבא בנושאים הללו לבין עמדתו של בריק.
 

במסמך של 42 עמודים מציג בריק תמונת מצב קודרת לגבי מצב כוח האדם בצה”ל, ביבשה, באוויר, במודיעין וכמובן במערכים הלוגיסטיים. במכתב המפורט, שנשלח בעקבות הביקורת לדוח, הוא מצטט עשרות קצינים ואנשי קבע בדרגות שונות שעמם שוחח. בריק מצייר תמונה של צבא בינוני שהולך ושוחק את מעמדו כאבן שואבת למיטב צעירי ישראל להמשיך ולשרת בו לאורך זמן. בנוסף, חוסר היציבות התעסוקתית שאותו חשים הקצינים צפוי להחריף את המצוקה ולפגוע באיכות הצבא. בריק גם יותר מרומז שהקצונה הבכירה מנותקת מהמציאות בשטח
.
בצה”ל טוענים שבריק הסיק מסקנות מרחיקות לכת מבלי שיש לו את היכולות לבצע סקר אמיתי לגבי מצב הצבא. כעת בריק חושף במכתב ממצאים של סקרים פנימיים בצה”ל, המצביעים על בעיות לא פשוטות בכל הקשור לשביעות הרצון של הקצינים ואנשי הקבע ומעלים שאלות כבדות משקל נוספות.
 
הצבא עבר בשנים האחרונות טלטלה אמיתית בכל הקשור לכוח האדם. מדובר בתהליכים שבכל ארגון גדול היו מובילים לתקופה של חוסר יציבות. סביר להניח שגם בתוך הצבא יש רעשים תת־קרקעיים, שקשה למדוד את השפעתם היום. בצה”ל ישכילו לעשות אם יניחו בצד את הכעס על הדברים של בריק. אין חובה לקבל את דבריו כאמת חצובה בסלע - אבל כדאי אולי לעצור ולהקשיב.