ריבים בוואטסאפ, עלייה בגזענות: ממלא מקום נציב קבילות החיילים ומבקר מערכת הביטחון תא"ל במיל', איתן דהן, הגיש היום (שלישי) את הדוח הראשון שלו מאז סיים אלוף במיל' יצחק בריק את תפקידו לראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו וליו"ר ועדת חוץ ובטחון. הדוח ה-47 מסכם את שנת 2018 בצבא ההגנה לישראל, ובין השאר התמקד בקבילות על אלימות פיזית של מפקדים לצד אלימות מילולית ושיח לא ראוי, שבין היתר, התנהל במסרונים בתוכנת המסרים המיידיים - וואטסאפ.


ממלא מקום נקח"ל מציין בדוח כי השנה החולפת התאפיינה בריבוי קבילות כנגד נגדים בצבא וכן רבים מהקובלים הם חיילים המשתייכים לאוכלוסיות המוגדרות כמיוחדות בצה"ל כמו חיילים בודדים, חרדים מתנדבים ועתודאים. עוד כתוב בדוח כי מספר הקבילות הגבוה של אנשי קבע נותר גבוה באופן יחסי כפי שהיה גם בדוחות הקודמים.בשנה החולפת הוגשו 6,749 קבילות, ביניהן 61 אחוזים מהקבילות שטופלו נמצאו מוצדקות. מחצית ממגישי הקבילות היו חיילים, כ-12 אחוזים אנשי קבע וכ-22 אחוזים מלש"בים. כרבע מהקבילות עסקו ביחסים שבין פקוד למפקדו ו- 14 אחוזים עסקו בתחומי הרפואה.בנושא המלש"בים בתהליכי גיוס, קבע הדוח כי למרות הירידה בכמות הקבילות על חוסר מענה מצד הצבא והמוקדים השונים, עדיין יש פער רב במתן המענה ואיכותו, גם בטיפול הרפואי בצבא ממשיכה המגמה של פער בשירותים הרפואיים הניתנים לחיילים. לטובה ציין ממלא מקום נקח"ל את מגמת השיפור בגדודים המעורבים, מערך התצפיתניות, מקומות שבהם היו בעיות קשות בעבר ועלו בחומרתן בדוחות קודמים. עוד ציין הדוח כי ישנה ירידה משמעותית בכמות הקבילות מצד טבעונים והפתרונות הניתנים לצורכיהם.פער במתן המענה למלש"בים בתהליכי גיוס. צילום: אלי דסה
פער במתן המענה למלש"בים בתהליכי גיוס. צילום: אלי דסהממלא מקום הנקח"ל הדגיש בדוח כי הוא מוטרד המגמה כי באופן יחסי יש היקף קבילות גבוה מצד אנשי קבע, מה שיכול להצביע על כך שהקבילה למעשה היא בבחינת המענה האחרון לבעיות של אותם אנשי קבע בישורת מול המערכת הצבאית.באחת הקבילות שעסקה ביחס שבין מפקד לפקודו נמצא כי מפקד כיתה התבטא בצורה פוגענית וגזענית כנגד חיילים בני העדה האתיופית כשאמר להם במהלך מסדר ערב: "כל האתיופים תחייכו כדי שיראו אתכם בחושך". מפקד הגדוד בבדיקת האירוע מצא כי ההתבטאות אכן נאמרה והוא הועמד לדין משמעתי. באירוע אחר חריג, בעקבות קבילה של חייל על כך שקצין ביחידה שבר את ידו והתבטא בצורה שאינה ראויה נמצא כי במהלך תרגיל שדימה חטיפה, ניסה הקצין לחטוף את החייל, לאחר שהחייל סירב לבקשתו עיקם הקצין את ידו של החייל עד שנשברה. הקצין טען כי בלהט התרגיל הוא הפעיל כוח פיזי והפסיק בסיבוב היד רק לאחר שלאחר ששמע קול שבירה, הקצין הבהיר בעניין זה כי לא פעל מכוונת זדון.מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל מברך על דוח נציב קבילות החיילים לשנת 2018, ורואה בו כלי חשוב ללמידה והיכרות עם נושאים הדורשים בחינה וטיפול, ואמצעי לשפר את המענה הניתן למשרתים בצה"ל. בעשור האחרון פועלים בצה"ל מנגנוני בקרה וביקורת פנימיים שמטרתם להוביל לשיפור במגוון רחב של נושאים. צה"ל מעריך כל בדיקה וביקורת הנערכת לשיפור הארגון, ומחויב ללמוד את הממצאים להפיק את הלקחים, ולתקן את הדרוש תיקון. בהתאם להחלטת הרמטכ"ל, מוביל סגן הרמטכ"ל, אלוף אייל זמיר, הליך סדור להעמקת הבדיקה וטיפול בפערים שהועלו בדוח".

בהתייחס לנושא כבוד האדם וצנעת הפרט, מסרו בצה"ל: "צה״ל הוא צבא העם. ייעודו המרכזי הוא הגנה על בטחון מדינת ישראל. אחדות שורות הצבא מודגשת בכל סוגי הפעילויות, ללא הבדל דת, גזע, מין והעדפה מינית. צה"ל פועל למגר מתוכו תופעות המנוגדות לערכיו ופועל ביד קשה כלפי הפועלים באופן שאינו מתיישב עם ערכים אלו".
בנושא המלש"בים הוסיפו בצה"ל: "יחידת מיטב פועלת ללא לאות לשיפור תהליך הגיוס לצה"ל לטובת המועמדים לשירות ביטחון. כחלק מכך, בוצעו מספר הליכים לשיפור הקשר בין המלש"בים למיטב, החל מקידום שקיפות תהליך המיון ועד למגוון ערוצי פניות מהירים המותאמים להם. בתחום בריאות הנפש, רח״ט תומכ״א קיבל את הדוח ועתיד לבררו במסגרת עבודת מטה".