יותר בדואים בצה"ל? הקמפיין לעידוד גיוס במגזר הבדואי צפוי להסתיים בימים הקרובים, ובצה"ל מציינים כי 450 בני נוער במגזר כבר יצרו קשרו כדי לברר את הפרטים, במבצע המוגדר משימה לאומית. מגמת הירידה בשיעור הגיוס לצה"ל בקרב בדואים נמשכת שנים, מה שהתבטא היטב במספרים.

בשנת 2014, למשל, התגייסו רק 312 מבני המגזר. בשנים האחרונות נעשה מאמץ בנושא, ובסוף שנת 2018 התגייסו לצה"ל 467 בני נוער. בצה"ל מציינים כי אומנם מדובר בעלייה יפה, אך עדיין אלו מספרים קטנים ביחס לפוטנציאל הקיים, וקמפיינים מהסוג הזה יאפשרו גידול משמעותי במספר המתגייסים, גם של בני נוער פחות נגישים לגיוס.
 
קצין שעסק בנושא מספר כי בעקבות הקמפיין הגיעו פניות גם מבדואים שמתגוררים בשטחים ונחשפו לקמפיין, אף שגיוס לצה"ל הוא עבורם פחות רלוונטי. בכל מקרה, מידת ההצלחה של הקמפיין תיבחן בסופו של דבר במבחן האמת - בלשכות הגיוס.