זינוק מדאיג במספר הפטורים משירות צבאי – כך עולה מנתוני צה”ל שסיכמו את שנת הגיוס האחרונה, 2018. מהנתונים עולה כי בשנה האחרונה נרשמה עלייה של 30% במספר תעודות הפטור שניתנו לצעירים שהיו אמורים להתגייס לצה”ל, אך הצבא שחרר אותם על רקע בעיות ומחלות נפשיות לכאורה (4,500 צעירים קיבלו פטור, לעומת 3,500 בשנת 2017). לפי הנתונים, מתוך 4,500 הפטורים - 44.7% הם חרדים, 46.6% חילונים ועוד 8.7% צעירים שלמדו בחינוך הדתי־ממלכתי. בצבא מצביעים על מגמה חריגה שעולה מהנתונים: בשנה האחרונה לבדה נרשמה עלייה של 100% במקרים שבהם הגיעו צעירים עם מסמכים, המעידים כי הם סובלים ממחלת נפש הקשורה לסכיזופרניה.
חשוב להדגיש כי באופן יחסי למספר המתגייסים הפוטנציאליים, חלקם של הפטורים מסיבות נפשיות בקרב החרדים גבוה יותר. אולם, עדיין, הצבא מבהיר כי מדובר בבעיה שעולה מכל המגזרים ובאה לידי ביטוי בכל לשכות הגיוס. כך למשל, הנתונים מלמדים כי במשך שנתיים זינק מספר הפטורים על רקע נפשי במגזר החילוני בלבד מ־1,625 ל־2,097, ואילו במגזר הדתי נרשמה עלייה משמעותית בקרב הבנים מ־262 פטורים ל־391 רק בשנה האחרונה. בצה”ל מודאגים גם מכך שאפילו בבתי ספר תיכוניים הנחשבים איכותיים ביותר, ומייצגים חתך אוכלוסייה סוציו־אקונומי גבוה, כ־10% ואף יותר מהבנים אינם מתגייסים מסיבות נפשיות.
בצה”ל מתקשים לספק הסבר לנתונים המטרידים. אולם קצינים העוסקים בנושא כוח האדם בצה”ל משוכנעים שבחלק גדול מאוד מהמקרים, במיוחד לנוכח העלייה במספרם בשנה האחרונה, הפטור ניתן בקלות רבה מדי - וללא הצדקה רפואית. הבעיה המרכזית של הצבא בתחום זה היא שברוב המקרים מגיעים הצעירים ללשכות הגיוס עם מסמכים חתומים על ידי פסיכיאטרים, המעידים על בעיה נפשית, ואלו מחייבים בעצם את צה”ל לשחרר אותם מגיוס. לכן, אם פעם היה ספק, הרי שבצה”ל סבורים כיום כי מחסום הבושה נפרץ וכי צעירים אינם מתביישים להוציא פטורים מסיבות נפשיות.

בעקבות הנתונים המדאיגים בצה”ל מתכוונים להפעיל כלים חקירתיים שונים ואף לפעול בשיתוף עם גורמים נוספים - על מנת לחקור לעומק פטורים שניתנו ולבדוק אם אפשר להצביע על מגמה של אישורים שניתנו בניגוד לחוק.