על רקע הירידה בגיוס לצה"ל במשך השנים, גיוס הבדואים לצבא הפך לעניין זניח. מעשרות אחוזים לפני לכדי מאות מתגייסים בודדים בשנה מתוך אוכלוסייה של מעל מ-300 אלף איש. לשם שינוי המצב נוצרה פעילות מיוחדת ביוזמת מכון ריפמן ובשיתוף עם יוצאי צבא מקרב האוכלוסייה הבדואית, ונערכו מפגשים לעידוד גיוס לצבא בקרב צעירי החברה הבדואית.

במהלך המפגשים תוארו מסלולי גיוס ואנשי קשר מלווים, וכן העלו המשתתפים אתגרים הנובעים מחוסר תעסוקה לאחר השירות, והרצון של יוצאי הצבא להתאגד כדי לקבל ייצוג הולם מול המדינה. את היוזמה הוביל בנוסף רס"ן במיל' סלמה אבו אדיסן, אשר פועל בימים אלה על הקמת ארגון שיעודד שירות צבאי בקרב בני המגזר.

מפגשים לעידוד גיוס בקרב בני המגזר הבדואי (צילום: תמר שדה)
מפגשים לעידוד גיוס בקרב בני המגזר הבדואי (צילום: תמר שדה)

חגי רזניק, ראש מכון ריפמן מסר: "הגיוס לצבא הוא חלק משמעותי מהשתייכות לחברה האזרחית. המכון יפעל בכל כוחו עם מוסדות המדינה כדי להרחיב את הגיוס לצד ייצוג בעיות המשתחררים שהגנו על המדינה".