השבוע יצאה משלחת של 22 קצינים וקצינות בבודפשט למסע "מנהיגות רואה עתיד" אותו הגתה גוסטי יהושע ברוורמן, חברת הנהלת ההסתדרות הציונות העולמית.

המסע יוצא לראשונה בשותפות עם חיל החינוך והנוער בצה״ל. המסע נע בתחנות חייו של הרצל ומפגיש את המשתתפים עם יהדות התפוצות של ימינו תוך קיום מפגשים ושיחות של המשתתפים אודות ציונות קשרי ישראל תפוצות מנהיגות ותפקידם כמנהיגים המעצבים את פהי ההווה בצהל והחברה הישראלית בכללותה.

המסע עוסק בחשיבות גיבוש חזון ציוני גם בימינו ומציב בפני המפקדים אתגר ביישומו במסגרת תפקידם בצה"ל היום. על המשלחת מפקד מח״ט 646, אל"ם ירון סימסולו, והיא מורכבת משני צוותים של אנשי קבע ברובם לוחמים, והשאר במקצועות טכנולוגיים ותומכי לחימה.

את המסע מנחים ההסטוריון פרופ' אריאל פדלשטין, חברת הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית גוסטי יהושוע ברוורמן. את המסע מלווים מנהל המחלקה, מר יניב נחמיאס וקצינים בחיל החינוך והנוער.

המסע נועד לחזק את האחריות הפיקודית של המשתתפים, לערוך דיון מעמיק בשאלות עכשוויות בנושא הציונית בת זממנו תוך מפגש עם הרעיון הציוני מראשיתו ועד היום, ולחזק את תחושת השליחות והמוטיבציה להמשך שירות.