בדרך לעימות נוסף מול היועמ"שית - לשכתה של עו"ד גלי בהרב מיארה הביעה התנגדות נחרצת בימים האחרונים ליוזמתה של מפלגת עוצמה יהודית לעגן את הציונות כערך מנחה בעבודת הממשלה. ההצעה אמורה לעלות להצבעה בישיבת הממשלה היום. 

בעמדה שהוצגה על ידי עו"ד גיל לימון, המשנה ליועמ"שית, נטען כי "ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מחייבים את כלל משרדי הממשלה, יחידותיה ועובדיה, וממילא אין צורך בעיגונם בהחלטת ממשלה. משכך, ההצעה היא למעשה הצהרתית". 

לימון טען עוד כי "קיים קושי נוסף מקביעתם בהחלטה של שיקולי חובה, אשר יחולו באופן גורף על מגוון רחב של החלטות מנהליות, גם כאשר אין לכך רלוונטיות או שהרלוונטיות היא מאוד מוגבלת בנסיבות העניין. ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שהם באים לידי ביטוי בחוקי יסוד, יהיו ערכים מנחים, בעלי משקל נכבד כנדרש לאור מעמדם החוקתי ובהתאם לנסיבות העניין, זאת מבלי לתת דגש מיוחד לערך הציונות".

גורמים בעוצמה יהודית אמרו בתגובה: "בלשכת היועמ"שית תמיד היו מנותקים מהמציאות בשטח וגם כעת לא שמים לנגד עיניהם את הציונות. הנגב והגליל בסכנה ובעקבות ההתעלמות הזאת, הגענו למצב של 14% יהודים בכל הגליל. לכן, אנחנו מתעקשים לעלות את הערך החשוב הזה של הציונות לחיזוק הנגב והגליל".

ההצעה קובעת כי על הממשלה "להורות למשרדי הממשלה וכלל זרועות הממשלה, כי ערכי הציונות, כפי שהם באים לידי ביטוי בחוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, יהוו ערכים מנחים ומכריעים בעיצוב מדיניות המנהל הציבורי, מדיניות הפנים והחוץ, החקיקה והפעולות של הממשלה וכלל יחידותיה ומוסדותיה - הן בשלב עיצוב המדיניות הציבורית והן בשלב ההטמעה והביצוע של המדיניות הציבורית, בראש ובראשונה בתחומי ההתיישבות ובמתן הטבות לאלו ששירתו בצבא ובכוחות הביטחון או בשירות לאומי אזרחי, תוך העדפת משרתי שירות קרבי. זאת, מבלי לגרוע מהעקרונות המעוגנים בחוקי היסוד".

על פי ההצעה יתאפשר לתת עדיפות ללוחמי צה"ל וליוצאי הצבא, "לבסס את זיקת העם היהודי לארצו ולחזק את הנגב, הגליל ויהודה ושומרון".

באגודה לזכויות האזרח הביעו התנגדות להצעה והדגישו כי "מלבד הנזק ההצהרתי בקבלת החלטה כזאת על־ידי סימונם שוב של האזרחים הערבים כאזרחים סוג ב', מדובר במתן אור ירוק ואף הנחיה מפורשת להפלות את החברה הערבית ולהעדיף את האזרחים היהודיים בכל תחומי החיים".