הצוות הבין-משרדי להתמודדות עם תופעת הפוליגמיה והשלכותיה התכנס היום (שני) בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד, לדון בשורה של מהלכים חדשים לצמצום תופעת הפוליגמיה במגזר הבדואי, אשר יובאו בהמשך לאישור ועדת השרים לענייני החברה הבדואית. הישיבה התקיימה בנוכחות מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי, מאיר בינג ובהשתתפות עשרות נציגים ממשרדי הממשלה הפועלים בנושא זה.

חשיפה: המיתוס הכוזב של הבדואים על 46 "הכפרים ההיסטוריים" בנגב | קלמן ליבסקינד

מהלכים אלו יוצאים לדרך בהמשך לפעילות הממשלה ליישום החלטת הממשלה 4211 משנת 2018 בנושא מדיניות ממשלתית להתמודדות עם תופעת הפוליגמיה, וכחלק מעבודת הצוות הבינמשרדי בראשות משרד המשפטים, האחראי ליישום החלטת הממשלה בנושא בשיתוף כלל משרדי הממשלה והגופים הרלוונטיים. 

במהלך הדיון נחשף כי כ-7,160 (16.3%) מכלל אוכלוסיית הגברים המוסלמים באזור הדרום הם גברים עם ילדים מיותר מאישה אחת, כלומר מוערכים כפוליגמים (עד סוף שנת 2021). כמו כן, בין השנים 2016 ל-2021 נוספו 1,576 מקרים חדשים של גברים פוליגמיים, מתוכם, כ-1,400 נשואים לשתי נשים. מהנתונים עלה עוד כי כ-16,000 נשים בדואיות נמצאות כיום בתאים משפחתיים פוליגמיים.

הצוות מתכנס (צילום: דוברות משרד המשפטים)
הצוות מתכנס (צילום: דוברות משרד המשפטים)

בין המהלכים המרכזיים שנדונו היום בצוות הבין-משרדי ויובאו בהמשך לאישור ועדת השרים לענייני החברה הבדואית:
• הנגשת שירותי הסיוע המשפטי לנשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב, למימוש והגנה על זכויותיהן.
• הקמת צוות משותף למשרד המשפטים ולמוסד לביטוח לאומי לבחינת נושא הגמלאות המשולמות למשפחות פוליגמיות על מנת לצמצם את התמריצים הכלכליים בבסיס התופעה.
• עריכת מחקר מעודכן לבחינת היקף התופעה ומאפיינה.
• מהלך הסברתי להעלאת המודעות להשפעות השליליות של התופעה בקרב האוכלוסייה הבדואית.
• חיזוק משאבי האכיפה לצורך הגברת פעילות האכיפה.

מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד, אמר: "משרד המשפטים ממשיך בקידום הפעילות הממשלתית למאבק בפוליגמיה, באמצעות שורה של צעדים ליישום החלטת הממשלה בנושא משנת 2018. חשיבות המאבק בפוליגמיה היא בראש ובראשונה עבור הנשים והילדים שהם הנפגעים העיקריים מהתופעה ומהשלכותיה עליהם. מעבר לכך מדובר בנושא בעל חשיבות לאומית בכל הקשור לשמירה על החוק ולחברה הישראלית כולה. יחד עם שותפינו הרבים בממשלה ובחברה האזרחית אנו מחויבים לכך, ונמשיך לפעול לצמצום התופעה תוך מתן מענים בתחום הרווחה, הבריאות והחינוך לצד נטרול התמריצים הכלכליים לשם מתן מענה הוליסטי לתופעה ומניעתה".