היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, יוצאת נגד הסמכויות של ועדת פגסוס אשר על הקמתה הכריז שר המשפטים יריב לוין לפני כחודש.  במכתב תקיף ששוגר אמש לשר לוין, היועמ"שית יוצאת נגד סמכות הוועדה לבחון תיקים המתנהלים בבתי המשפט. לעמדת היועמ"שית, לממשלה כלל אין סמכות להעניק כוח שכזה לוועדה לכשתקום.

המפכ"ל על פרשת פגסוס: "נדרשנו להתמודד עם אמירות חסרות שחר שהופרכו כעת סופית"

"בתיקים מתנהלים, גורמי החקירה וגורמי התביעה נותנים דין וחשבון לבית המשפט, במידת הצורך, באשר לאופן התנהלות החקירה. מעורבותה של ועדה, שהוקמה על ידי הממשלה ושהממשלה בחרה את חבריה, בתיקים מתנהלים עומדת בסתירה לדין הפלילי ולעצמאותם של ההליכים הפליליים וחותרת תחת הצורך בהבטחת אמון הציבור בטוהר ההליך הפלילי", כתבה היועמ"שית ללוין.

עוד כתבה היועמ"שית, כי במידה ויוחלט כן לתת לוועדה סמכויות לבדוק תיקים שעדיין מתנהלים בבתי המשפט למרות שהדבר ייעשה בחוסר סמכות, עולה סוגיה ביחס למשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. "עולה חשש לניגוד עניינים של ראש הממשלה בשל השפעתה האפשרית של עבודת הוועדה על התיק הפלילי שמתנהל נגדו, ויהיה מקום להידרש להשלכות של העניין קודם הדיון בממשלה".

לדבריה, "מתן הסמכה מטעם הממשלה לעסוק בתיקים פליליים תלויים ועומדים, מעורר חשש לשיבוש מהלכי משפט בתיקים אלה ופוגע בעצמאות עבודתם של גופי אכיפת החוק". היועמ"שית מבקשת מלוין לתקן את הצעתו כך שהוועדה לא תוסמך לטפל בתיקים מתנהלים, וכי הוועדה תידרש לתאם את עבודתה מול היועצת המשפטית לממשלה.

בתגובה, השר לוין השיב במכתב ובו טען כי עצם התערבות היועמ״שית בנושא שאמור, בין היתר, לבדוק את אופן התנהלות הגוף שהיא עומדת בראשו, "מעלה פליאה רבה, וכי ניגוד העניינים בו מצוי הייעוץ המשפטי לממשלה בנושא זה זועק לשמיים". משכך, הודיע השר ליועצת המשפטית לממשלה כי יפעל ללא דיחוי לאישור הקמת ועדת הבדיקה.

כזכור, בחודש שעבר הכריז לוין על  הקמת ועדת בדיקה ממשלתית שתבחן את שימוש רשויות האכיפה בכלי סייבר, לצורך איסוף ראיות פליליות. לוין צפוי לפנות לממשלה שתאשר הענקת סמכויות חקירה לוועדה. 

הוועדה תוסמך לבדוק את התנהלות גורמי המשטרה, הפרקליטות ומערכות הפיקוח עליהן, כדי להסדיר את השימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים "ולחזק את אמון הציבור שנפגע בעקבות פרשת פגסוס, נוכח הצורך להגן על הזכות לפרטיות מצד אחד, ולתת בידי גורמי האכיפה כלים אפקטיביים למאבק בפשיעה ובשחיתות מצד שני".