היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, השיבה הערב (חמישי) למכתב החריף ששלח אליה אתמול שר המשפטים, יריב לוין, ובו מתקפה על התשובה שהגישה לבג"ץ בעניין העתירות נגד אי-כינוס הוועדה לבחירת שופטים. היועמ"שית הדגישה כי "האיומים בפיטורים לא ירתיעו אותי".

יריב לוין במתקפה נוספת על היועמ"שית: "שיא של יחס מזלזל"
ועדת הרוגלות תמליץ להדיח את היועמ"שית? הרמז שהעביר רוטמן

במכתבה הבהירה: "מספר הפעמים שבהם לא ניתן היה לקדם החלטת ממשלה בשל מניעה משפטית הוא מועט", היא הוסיפה. "במקום שבו יתעוררו קשיים נעשה כל מאמץ להתאים פיתרון משפטי חוקי".

עם זאת הדגישה: "חובתו המקצועית של מערך הייעוץ המשפטי היא להתריע בפני הממשלה מפני מהלכים המנוגדים לדין. זוהי המשמעות של שמירת סף. ביטול או התעלמות מרכיב שמירת הסף בתפקידו של הייעוץ המשפטי לממשלה, למשל בדרך של השתקת הייעוץ המשפטי ביחס למקרים בהם הממשלה פועלת בניגוד לדין, פוגעים פגישה קשה בשלטון החוק".

לבסוף סיכמה בהרב-מיארה: "הציפייה לפיה הייעוץ המשפטי יחטא לתפקידו ויימנע מלשקף לדרג המדיני את המצב המשפטי, יחריש קולו במסגרת בירור עתירות או יירתע מלשמש כשומר סף - היא ציפייה לא לגיטימית", עוד הוסיפה: "טענות המועלות יש מאין לפיהן הממשלה הנוכחית מקבלת יחס שונה מזו הקודמת, כמו גם איומים בפיטורים הנשמעים באמצעי התקשורת, לא ירתיעו אותי ואת אנשיי מלהמשיך למלא את תפקידנו".

בסביבת שר המשפטים יריב לוין, מסרו ל"מעריב" לאחר פרסום המכתב: "בשום שלב השר לא איים לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. במכתבה, היועמ״שית לא סיפקה הסברים להבדל בין היחס לממשלה הקודמת, לבין היחס לממשלה הזאת נקודה. היא מתנגדת כמעט לכל דבר שהממשלה רוצה לקדם. כבר שמונה חודשים שהשר ממתין לקבל ממנה תזכיר חוק בעניין הרפורמה, והיא לא מצאה אפילו משפט אחד מההצעות שהשר רצה לקדם שהיא מוכנה להעביר".

מכתבה של היועצת המשפטית לממשלה הוא תגובה למכתב ששלח אתמול שר המשפטים, בו ביקש להודיע על ייצוג פרטי בעתירה בבג"ץ בנושא כינוס הוועדה לבחירת שופטים. "באופן תמוה, איש ממשרדך לא יצר קשר עם הח"מ בעניין העתירות בנושא שבנדון, וזאת אף בחלוף ימים לא מעטים מאז הגשתן", נכתב מטעם שר המשפטים ליועמ"שית, "רק בעקבות פנייתי למשרדך בעניין, התקיימה פגישה בנושא. אולם, גם במהלך פגישה זו לא ניתנה לי כל תשובה הן באשר לעצם החלטתך לעניין ייצוגי בעתירות, והן לעניין התשובה שעתידה להינתן על ידך לבג"ץ".

"מאז אותה פגישה חלף למעלה משבוע, עד שפנית אלי וביקשת לדבר אתי בעניין זה. בשיחת הטלפון שקיימנו למחרת הודעת לי את החלטתך לייצג אותי בעתירות שבנדון אך ציינת כי את חולקת על עמדתי באשר להיותה של סמכות כינוס הוועדה, וכי תביאי לידי ביטוי את עמדתך זו גם בתשובה לעתירה, לצד הבאת עמדתי". 

לאחר מכן טען כי "גם בסטנדרטים הלא מקובלים וחסרי התקדים בהם מתנהל הייעוץ המשפטי לממשלה בהובלתך, מדובר בשיא נוסף של יחס מזלזל, ורמיסת זכותי הבסיסית כבעל דין לקבל ייצוג הולם בבית המשפט, בעתירות המופנות כלפי. הותרתי באפילה, בסמוך מאוד למועד
האחרון להגשת התגובה מטעמי, והותרתי בפועל ללא ייצוג וללא יכולת להבטיח שעמדתי תובא במלואה בפני בית המשפט, מהווים פגיעה קשה בזכויותיי כבעל דין, כשר בממשלה, בזכויות הציבור בשמו אני פועל, ופגיעה קשה בהליך המשפטי עצמו".