הדיון על שאלת דחיית תחילתו של חוק הנבצרות נמשך, והכנסת העבירה היום (שישי) את תשובתה לעתירות נגד החוק, שיידונו בבית המשפט בשבוע הבא, וטענה כי עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת היא ש"ההסדר, כפי שגובש, עדיף על ההסדר החסר שהיה קיים ערב חקיקתו, ובהתאם לפסיקת בית המשפט הנכבד, הביקורת השיפוטית צריכה להתבסס על תכלית החוק, ולא על המניעים שהובילו לחקיקתו". עוד צוין בתשובה כי "לחוק היסוד המתקן אין השפעה על הסדר ניגוד העניינים של ראש הממשלה ועל חובותיו על פיו".

"בישראל אין שלטון אליטות": עימות חזיתי נוסף בין נתניהו לבג"ץ

באשר לדבר דחיית מועד תחולתו של חוק היסוד, עמדתה העקבית של היועצת המשפטית לכנסת היא כי כינון חוקי יסוד הנוגעים ליחסים בין הרשויות ראוי שייעשה בתחולה נדחית ומאחורי מסך בערות. יחד עם זאת, משעה שבחר המחוקק מפורשות לכונן את החוק, נטען כי "מושא ענייננו בתחולה מיידית, אין מקום להתערב בכך".

הדיון בחוק הנבצרות (צילום: אברהם בלוך)

"החוק מאוזן, דומה במהותו ובפרטיו להסדרי נבצרות שנקבעו לנושאי משרה אחרים בישראל, דוגמת נשיא המדינה ויו"ר הכנסת, ודומה אף להסדרים שהוצעו בעבר בעניין זה", נכתב בתשובת הכנסת. "בית המשפט קבע פעמים רבות שהדין הקיים אינו אוסר על כינון חוקי יסוד משטריים בתחולה מיידית, ועל כן אין מקום לאסור על כך במצב הנורמטיבי הנוכחי".

עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת היא, כאמור, כי אין מקום לדחיית מועד תחילת חוק היסוד המתקן כפי שנקבע על ידי המחוקק, "ובפרט שעה שמדובר בחקיקת יסוד, על כל המשמעויות הנובעות מכך".