רוב הציבור בחברה החרדית סבור כי המלחמה והזעזוע שבעקבותיה לא יובילו לשינוי משמעותי של החברה החרדית בנוגע לסוגיית מתן פטור מגיוס לצה"ל, אבל לעומת זאת, החרדים מעורבים יותר בתרומה למאמץ המלחמתי - כך עולה מסקר שנערך בחברה החרדית עבור המכון למדיניות העם היהודי, באמצעות מכון אסקריא.

70% מהמשתתפים בסקר, אמרו כי דעתם לא השתנתה בעקבות המלחמה והם מתנגדים לגיוס בחורי ישיבה לצה"ל. 12% נוספים השיבו כי התחזקו בעמדתם נגד הגיוס, ולעומתם שיעור התומכים בגיוס עמד על 9% בלבד.

גם בהיבט של השתלבות גדולה יותר בחברה הישראלית, מהסקר עולה, כי רוב החרדים לא צופים שהמלחמה תוביל לשינוי. 55% סבורים שמה שהיה הוא שיהיה ורק 32% מהחרדים סבורים שיהיה שינוי מסוים בהשתלבותם בחברה הישר אלחיץ 6% נוספים סבורים שיש סיכוי לשינוי משמעותי בהקשר זה בעקבות המלחמה.

עם זאת, מהסקר גם עולה שהחרדים מעורבים יותר בזמן המלחמה. כשליש מהמשתתפים בסקר השיבו, כי היו פעילים ומעורבים "בתרומה למאמץ המלחמתי". למעלה ממחצית מהציבור החרדי אמרו כי לא "פעלתי באופן אישי, אבל אני מכיר אנשים בסביבתי הקרובה שעשו כן".

במכון מעריכים, כי הנתונים מבטאים את התחושה שהמלחמה גרמה לזעזוע גם בציבור החרדי ולרצונם של חרדים רבים להשתתף, לפעול ולתרום למאמץ האזרחי הכללי למען החיילים, המפונים, החטופים וכל שאר הנזקקים לסיוע.

החרדים מתלבטים כמגזר ברמת אמון גבוהה יחסית בראש הממשלה בנימין נתניהו וכמחציתם אמרו בסקר, כי בדיון על עתידה הביטחוני של ישראל, על החרדים לתמוך בעמדות הביטחוניות של הימין.

מהפילוח של התשובות עולה, כי עמדה זו בלטה במיוחד בקרב חרדים ספרדים, כאשר שני שלישים מהם סברו כך (62%). לעומתם, בקרב חרדים ליטאים, הקבוצה העיקרית סבורה ש"לחברה החרדית לא צריכה להיות אמדה אחידה בנושא הבטחוני" – 45%. עוד עולה מהסקר, כי 62% מהחרדים סבורים שעזה צריכה להיות תחת שלטון ישראלי מלא.

מקבוצה זו, רוב גדול (45%) סבורים שהמצב הראוי הוא שלטון ישראלי, שמלווה גם ב"החזרת היישובים היהודים" (גוש קטיף). גם עמדה זו בלטה בקרב חרדים ספרדים – 54%, בעוד שבקרב ליטאים היא בלטה פחות – 30%.

סקר המכון למדיניות העם היהודי במגזר החרדי בוצע על ידי אסקיא וכלל 300 משיבים בפאנל אינטרנטי ו-200 משיבים בסקר טלפוני (בסך הכל כ-500 משיבים). הנתונים שוקללו ונותחו על ידי פרופ' קמיל פוקס.