שר הפנים משה ארבל שלח היום (שלישי) מכתב לראש אכ"א, אלוף יניב עשור, בבקשה לשחרור מועמדים בבחירות המקומיות משירות מילואים פעיל.

"הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות חוקתית ראשונה במעלה שקיימת גם בימי חירום. כפי שזוהי חובת המדינה להבטיח לחיילים זכות שווה להצביע בבחירות, כך זוהי גם חובתה להבטיח שזכותם של חיילי מילואים להיבחר לא תיפגע. בהתאם לכך, נוסחו פקודות הצבא כך שיובטח שמועמד בבחירות מקומיות, בדומה למועמד בבחירות לכנסת, לא יזומן לשירות מילואים פעיל ואם זומן - ישוחרר" כתב ארבל. 

"הנסיבות הנוכחיות של הבחירות המקומיות הקרובות הן יוצאות דופן, זאת הן בשל נסיבות דחיית הבחירות והן בשל קיצור המועדים הנותן פרק זמן קצר ביותר למועמדים לנהל קמפיין ולשכנע את ציבור הבוחרים. בנסיבות חריגות אלו, אני מבקש שיינתן לכלל המועמדים המשרתים בשירות מילואים פעיל, לרבות אלו שנקראו לשירות מילואים בצו 8 להשתחרר משירות זה על-מנת להבטיח שיוכלו לממש באופן שיוויוני את זכותם להיבחר", הוסיף.