היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שלחה הבוקר (שישי) מכתב תקיף למזכיר הממשלה יוסי פוקס, ובו הדגישה את "אי תקינות קבלת החלטות הממשלה". המכתב נשלח בעקבות מספר אירועים מהעת האחרונה בהם הובאו לאישור הממשלה, תוך כדי ישיבתה, החלטות מהותיות בהיעדר תשתית מקצועית ומשפטית מתחייבת או כאשר נאמר מראש כי קיימת מניעה משפטית לכך. 

היועמ"שית הדגישה כי "הכללים הקבועים בתקנון עבודת הממשלה באשר לאופן קבלתן של החלטות הממשלה, מעגנים את הדרך הנכונה והנדרשת לשם קבלת החלטות והם אלה שמסדירים את התהליך המקצועי לשם שמירה על האינטרסים החיוניים ההלו". 

ישיבת הממשלה (צילום: דוברות משרד רה''מ)
ישיבת הממשלה (צילום: דוברות משרד רה''מ)

לאחרונה, אירעו מספר מקרים, בהם תוך כדי ישיבת הממשלה או ועדת השרים, הובאו לדיון תוספות מהותיות להחלטות שנדונו, ואף הצעות החלטה חדשות לחלוטין, שלא הופצו מלכתחילה לשרים. הצעות אלו אושרו, מבלי שהתבצעה לגביהן עבודת מטה מקצועית או משפטית נדרשת לפני הבאתן לדיון, וממילא מבלי שהובאה בפני השרים מלוא התשתית העובדתית או המשפטית הנחוצה לשם קבלת החלטה".

עוד כתבה: "למזכירות הממשלה תפקיד ממלכתי ציבורי. היא שאמונה, בראש ובראשונה, על שמירת ההתðהלות הממשלתית ה תקינה מבחינה תהליכית, למען הציבור. מתן גושפנקא מטעם מזכירות הממשלה לדרך פעולה לא תקיðה זו שתוארה לעיל נוגדת את תפקידה. היא אף
שומטת את הקרקע תחת חזקת התקינות של הפעולה הממשלתית".