במפגש השתתפו מנכ״לי משרדי הממשלה ובו הוצגו סקירות מודיעיניות ובטחוניות לרבות עדכון בנוגע להנחיות מערכת הבטחון ביחס לחזרת התושבים הצפויה לאזורי הפינוי ומשמעויתיהן. 

כמו כן - מנכ״לית בנק ישראל, הגברת שולמית גרי תיארה בקצרה את צעדי בנק ישראל השונים שנקט מראשית המלחמה לתמיכה במשק. 
ד״ר שי צור, מנהל תחום המקרו בחטיבת המחקר של הבנק, תיאר את ההתאוששות ההדרגתית מהזעזוע הכלכלי שהמשק חווה עם פרוץ המלחמה ואת הקשיים שעדיין נותרו בענפים מסוימים ובהם הבניה, החקלאות והתיירות.

מנכ״ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי: ״ההתאוששות הכלכלית צרכנית כפי שהובאה בפנינו מעודדת, אך חייבים להמשיך להיות עם יד על הדופק ולהמשיך להיות קשובים לצרכים של המשק ושל הציבור״.