המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון, שלח הערב (שני) מכתב אל מנכ"ל משרד ראש הממשלה, יוסי שלי, ובו הבהיר כי תחזור השליטה על היקף וסוג ההוצאות הנדרשות לתפעול המעון הרשמי והפרטי של ראש הממשלה לאישורו של חשב משרדו. לפיכך, יהיה פיקוח על ההוצאות, בניגוד למה שהיה עד כה, כשההוצאות אושרו אך ורק על ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

המכתב נשלח למנכ"ל משרד ראש הממשלה לאחר שלפני כשנה שינתה ועדת הכספים את הכללים בעניין מימון הוצאות ראש הממשלה ושרי הממשלה. בתיקון נלקחה השליטה על הפיקוח ומימון הוצאות מעונות ראש הממשלה מידי פקידים בכירים במשרד והעביר אותם למנכ"ל המשרד, יוסי שלי. זאת, כשבניגוד לגורמים השונים כמו חשב המשרד, יוסי שלי מחזיק במשרת אמון.

מכתב הזכיר ד"ר לימון את דוח מבקר המדינה על הוצאות מעונות ראש הממשלה משנת 2015 וכתב: "על הוצאות מעונות ראש הממשלה חולשות 'נורמות-על' שעניינן התנהלות ציבורית ראויה, מידתיות, סבירות, חיסכון ויעילות בשימוש של נבחרי ציבור בכספי הציבור. זאת, בין שלגבי הוצאה מסוימת נקבע הסדר מפורש ובין שהיא נעשית על בסיס הסדר כללי, ואף בהיעדר הסדר. לגבי הוצאות אלה יש לפעול בשקיפות וברגישות ציבורית שיבטיחו את אמון הציבור בנבחריו".

בסיום המכתב הבהיר: "מימון ממשלתי להוצאות של רעיית ראש הממשלה (לרבות הוצאות אירוח ותיעוד) אפשרי אך ורק מקום שבו השתתפותה באירוע נלווית להשתתפותו של ראש הממשלה עצמו או כאשר הדבר נעשה כחלק מתפקידו של ראש הממשלה. מנגד, ההחלטה לא מעניקה מעמד עצמאי לרעיית ראש הממשלה, ולא ניתן לממן מכוחה הוצאות אחרות".