בהמשך להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, מנכ"ל משרד רה"מ הציג לראשי הרשויות את תכנית "צפונה" – תכנית אסטרטגית, רחבת היקף, לטובת שיקום ופיתוח יישובי קו העימות בצפון. התכנית אשר תובא לאישור הממשלה, גובשה במשרד רה"מ ולה שותפים כלל משרדי הממשלה. התכנית כוללת מגוון מענים וכלי סיוע הן לטווח הקרוב והן לטווח הארוך, אשר יתנו מענה לסוגיות השונות והדחופות איתן מתמודדים יישובי ותושבי קו העימות מאז פרוץ המלחמה.

במהלך המפגש, המנכ"ל שמע מראשי הרשויות את צורכיהם השונים על מנת לחדד ולמטב את סעיפי ההחלטה. לתכנית לטווח הקרוב 4 מיקודים: ביטחון קירוב ואיחוד קהילות; חברה, קהילה ופרט; חקלאות, כלכלה ותעסוקה; חיזוק היכולות המוניציפליות. בנוסף, גובש מתווה אסטרטגי רב-שנתי על מנת לעגן את מחויבות ממשלת ישראל לשיקום, העצמה ופיתוח אזור הצפון. המתווה צפוי לכלול, בין היתר, הקמת אוניברסיטה בקריית שמונה, הגדלת סבסוד הוצאות הפיתוח, הקמת מנהלת CMO לתחום טכנולוגיית מזון (אגרו-פודטק), פיתוח תשתיות אזוריות, תכנון התחדשות עירונית, שדרוג שירותי החינוך לתושב וקידום מצוינות.

מנכ"ל משרד רה"מ, יוסי שלי, לראשי הרשויות: "אני מבקש להודות לשר האוצר ולשר הפנים על גיבוש המעטפת התקציבית, וכן לראשי הרשויות על ישיבת העבודה שהתקיימה היום לקראת המשך גיבוש התכנית לטווח הקצר והארוך. כמו כן, ההחלטה המתגבשת תתוקצב בסך של כ-6.5 מיליארד ש״ח לשיקום ופיתוח לשנים 2024-2028. בנוסף, משרד ראש הממשלה יעתיק חלק מפעילות המטה לצפון״.