נשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין, שוחח הערב (ראשון) עם כלי התקשורת בשפה הערבית, בבית הנשיא, לפני תחילת הארוחה המסורתית לשבירת צום הרמדאן (איפטאר).

בפתח הדברים אמר הנשיא כי שם לו למטרה לחתור לביסוסה של שותפות אמת בין הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית. "אני מודע, למצוקות ולכאב של החברה הערבית בישראל", אמר הנשיא והדגיש מספר נושאים: "האלימות המשתוללת בישובים הערבים, מצוקת הדיור והתעסוקה, הפערים הכבדים במשאבים ובתקציבים״ והוסיף: ״אני פועל מול הממשלה מחד, וראשי הרשויות והמשק מנגד, בניסיון לקדם את הטיפול בנושאים אלה".
"בית הנשיא", אמר ריבלין, "הוא ביתכם וביתם של כל אזרחי מדינת ישראל. האזרחות של ערביי ישראל  אינה נתונה לחסדי איש ואינה תלויה בטוב ליבו של איש". לדבריו, זוהי אזרחות של פרטים ושל חברה שהם בשר מבשרה של הארץ הזאת, מולדתם, שמדינת ישראל, היא ביתם. "אני שמח, שמנהיגי הציבור והאזרחים הערביים, רואים בבית הזה כתובת לדאגותיהם, ואני מקווה ששיתוף הפעולה הזה רק ילך ויעמיק", אמר.

הנשיא גינה את פעולות הטרור האחרונות: "חודש הרמדאן מיוסד על ערכי החמלה, הרחמים והחסד, אולם יש מי שמבקשים לנצל את קדושת חודש הרמדאן, ולעוות את משמעותו, לטובת טרור נפשע ורצחני. אני שותף גם לדאגת המדינות סביבנו מהתגברות הטרור, ושולח מכאן את תנחומי לנשיא מצרים ולעם המצרי, על אירועי הטרור הקשים בסיני". 
"אל מול אירועי הדמים הללו", אמר הנשיא, "מוטלת על כולנו, בני אברהם, החובה להוקיע נחרצות בקול ברור ורם, את אותם מעשים נפשעים הנעשים בשם האל או בשם האסלאם". רבילין הוסיף כי אלה הם שבועות לא קלים לכל מי שאוהב את הארץ הזו לכל מי שמאמין ביכולת ובחובה של ערבים ויהודים לחיות יחד. 
הנשיא אמר כי המשימה הגדולה המונחת לפתחינו הייתה ועודנה בניית האמון בינינו, בין הציבור היהודי והערבי. "המשימה הזאת, איננה, ואסור שתהיה, משימה של מחנה פוליטי כזה או אחר. בבניית האמון בין ערבים ליהודים, במדינת ישראל, ובארץ ישראל, טמונים המפתחות לעצם קיומנו כאן, לגורלנו ולעתידנו. היום, אולי יותר מאי פעם, נחוצה לנו הנהגה בשני הצדדים, שלא מאבדת את הקול שלה, שמסוגלת לעמוד גם בפני הציבור שלה, שלא מאבדת את המצפן הפנימי שלה - במיוחד בעת סערה". 
הנשיא סיים את דבריו בברכה: "אני מקווה ומתפלל, שהמשך החודש הזה, יהיה בתפילה, ברחמים ובפתיחת שערי הלב לאחר. היו ברוכים בבואכם, כול עאם ואנתום בח'יר".