על רקע גל הטרור: מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה ברוב של 28 מול 23, תיקון לחוק כלי הירייה, לפיו מאבטחים ושומרים יוכלו לשאת את נשקם גם לאחר שעות העבודה ומחוץ לאזור העסקתם. זאת, אם יש צורך בכך לשם שמירה על שלום הציבור וביטחונו, עקב סכנה בהשארת הנשק במקום בו מתבצעת השמירה, או מטעמים מיוחדים אחרים.על פי ההצעה, נושאי המשרה יוכלו לשאת את נשקם בכפוף לשימוש בתותב ולאחסנת כלי הירייה בכספת ביתית. ההצעה לתקן את החוק, באה בעקבות הוראת שעה, שנקבעה מתוך הנחה כי "נשיאת כלי ירייה בידי שומרים מיומנים, גם מעבר לשעות העבודה, עשויה לתרום להתמודדות עם פעילות חבלנית עוינת, לסייע בכך לכוחות הביטחון, ולהרחיב את תרומתו של השומר לציבור".הוראת שעה זו הוארכה מעת לעת ולאחרונה עד יום כ' באדר א' התשע"ו ( 29 בפברואר 2016). לנוכח קביעת הוראת השעה האמורה, הועלו ספקות באשר להתאמה בינה לבין הוראות החוק. מוצע להסדיר עניין זה במפורש, ולהסיר ספק בפרשנות החוק בנושא".ח"כ אמיר אוחנה (ליכוד), אמר כי "זה לא מפתיע לראות את אלה שיוצאים נגד זכות ההגנה העצמית של מדינת ישראל כשהיא מותקפת בטילים, שהם יוצאים עכשיו גם נגד זכות ההגנה הבסיסית מטרור היחידים. ההצעה הזו היא מידתית אחראית ושקולה. בארה"ב אחוז נשיאת הנשק עומד על 100%, (נכון שחלק יש כמה ולחלק אין בכלל),בישראל המצב הוא שבין 4%-2% נושאים נשק.השר ארדן אמר: "אנחנו באמצע גל טרור שמבוסס על החלטות של יחידים רבים ואף פעם אי אפשר לדעת איפה יהיה האירוע הבא, ומכיוון שאי אפשר להציב שוטר בכל מטר מרובע, אז כאשר יש לנו במדינה מאבטחים שעברו קורס ויש להם מיומנות רבה, באיזונים המתבקשים, התועלת של הציבור ברמת הביטחון האישי תהיה רבה יותר מאשר הסיכונים שהחוק הזה עלול לייצר".