הוצאות מעונות ראש הממשלה בנימין נתניהו עמדו בשנת 2015 על 1,844,000 שקלים, כך לפי נתונים שמפרסמת היום (ראשון) התנועה לחופש המידע. בתנועה לחופש המידע ביקשו גם לחשוף גם את החשבוניות עצמן של ההוצאות, אולם במשרד ראש הממשלה מסרבים לחשוף אותן מאחר ולדבריהם חשיפתן מחייבת מאות שעות עבודה כדי לבדוק אם יש בחשיפתן סכנה לביטחונו של ראש הממשלה או לפרטיותו.ענת רביבו, הממונה על התנועה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה, הסבירה כי רק בטיפול בבקשת התנועה הושקעו למעלה מ-400 שעות עבודה, לכן היא מסרבת כאומר לחשוף את החשבוניות עצמן. לתנועה הועברה טבלה המפרטת את הוצאות מעונות ראש הממשלה בבלפור ירושלים ובקיסריה לפי התפלגות של הוצאות תפעול, רכש רהיטים, גינון ועוד.בין ההוצאות, כפי שניתן לראות בטבלה המצורפת, 604 אלף שקלים על אחזקה, 138 אלף שקלים על תפעול, 363 אלף שקלים על מזון, בישול ואירוח רשמי ו-294 אלף שקלים על ניקיון, משק בית וכח אדם במיקור חוץ. הוצאות בית הפרטי בקיסריה עמדו באותה השנה על 296 אלף שקלים.

נתוני הוצאות המעון לשנת 2015

 


עו"ד נירית בלייר, מנכ"לית התנועה לחופש המידע מסרה כי "התשובה שקיבלנו חלקית, אינה מספקת ונערמת לכדי הר מידע ושקיפות בפעולותיו ובשימוש בכספי הציבור. ניכר כי הושקעה מחשבה או לפחות זמן בתגובת המשרד לבקשת התנועה לחופש המידע לחשיפת הוצאות מעונות ראש הממשלה בשנת 2015, מוטב היה לו השקיע המשרד את זמנו בארגון המידע וניהול ההוצאות כיאות. הוצאות וחשבוניות אינן מידע שיש ללקט רק עם קבלת בקשת חופש מידע. שימוש בכספי ציבור חייב להיות מסודר, מתועד היטב ונגיש תמיד. תגובת משרד רה"מ אינה סבירה ואין היא אלא התחמקות ממתן מידע בתירוצים חסרי הגיון ובסיס."לשכת נתניהו: "ההוצאות הנמוכות ביותר ב-7 השנים האחרונות"

מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה כי "הוצאות מעונות ראש הממשלה בשנת 2015 הן הנמוכות ביותר בשבע השנים האחרונות. כל התשלומים נעשו באישור גורמי המקצוע ועל-פי החוקים שחלו על כל ראשי הממשלה והן נובעים מהחלטות הכנסת והיועץ המשפטי לממשלה". באשר לבקשה על החשבוניות, נמסר כי "עבור הטיפול בבקשה נדרשים משאבים רבים ומאות שעות עבודה של אנשי המשרד, שעות אלה נגזלות מהעבודה המקצועית של אותם העובדים. לכן, הגורמים הרלוונטיים במשרד לא נענו לבקשה בהתאם לסעיפים 8(1), 9(א)(1), 9(א)(3) ו-11 לחוק, הקובעים שרשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע אשר הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה".גם בשנת 2014 חשפה התנועה את הוצאות המעונות, אך בית המשפט דחה את הבקשה לקבל את כל החשבוניות של ההוצאות. בשנת 2014 בסך הכל הוציאו ראש הממשלה ומשפחתו 1.6 מיליון שקלים במעון הרשמי של ראש הממשלה בירושלים בשנת 2014 ועוד 284 אלף שקלים על אחזקת ביתה הפרטי של משפחת נתניהו בקיסריה. מדובר בירידה כללית של 20% לעומת 2013, אולם עלייה של 55% בהוצאות הבית הפרטי בקיסריה.בנימין ושרה נתניהו. צילום: קובי גדעון, לע"מחלקו הגדול של הסכום בשנת 2014, הנכלל תחת הכותרת "הוצאות מעון ראש הממשלה" נוגע להוצאות המעון הרשמי בירושלים – 1,681,441 שקלים. היתרה, כ-284 אלף שקלים, שולמו כדי לכסות את הוצאות המעון הפרטי בקיסריה. בין היתר, הוצאו 30 אלף שקלים בחודש על ניקיון הבית בבלפור ו-6,000 שקלים נוספים על עבודות גינון בו.חלק מהוצאות המעון הרשמי ברחוב בלפור שולמו על כיבוד שניתן לאורחי המעון. כך, למשל, הוצאו 9,440 שקלים במסגרת אירוח חוג התנ"ך במעון. במקרה אחר הוצאו 8,555 שקלים כחלק מאירוח מדיני. על אחזקת פרגולה שולמו 17,818 שקלים.