בית הדין של הליכוד יתכנס היום (חמישי) בתל אביב כדי לדון בעתירת "הליכודניקים החדשים", שדורשים לבטל את החלטת מנהלת הליכוד לסלק אותם משורות המפלגה. הדיון היום ייערך בפני הרכב של חמישה שופטים בראשות עו”ד מיכאל קליינר. לעתירה שותפים גם השר צחי הנגבי וחבר הכנסת יהודה גליק. בין העותרים: ליאור מאירי, מראשי קבוצת "הליכודניקים החדשים".כזכור נחשף ב”מעריב־השבוע” כי מנהלת הליכוד החליטה לבטל את חברותם במפלגה של 12 פעילים המזוהים עם “הליכודניקים החדשים” בטענה ש”השיגו את הזכות להיות חברי ליכוד בדרכי מרמה והטעיה”. מדובר בהמשך להחלטה קודמת של הליכוד, שנחשפה אף היא ב”מעריב־השבוע”, לפעול נגד חברי הקבוצה שפעילותה נתפסת בליכוד כניסיון להשתלטות עוינת על מפלגת השלטון.החלטת מנהלת הליכוד למחוק את חברי הקבוצה מרשימת המתפקדים הסתמכה על חוות דעת של היועץ המשפטי למפלגה, עו”ד אבי הלוי, שקבע: “הצהרותיהם בטופסי ההתפקדות לליכוד כי הם מזדהים עם מטרות הליכוד הן הצהרות כוזבות. הואיל וההתפקדות של הליכודניקים החדשים לליכוד הושגה בדרכי תרמית ועל יסוד הצהרות כוזבות, היא מהווה גם, לכאורה, הפרה של חוק העונשין ושל חוק המפלגות. בנסיבות אלה הליכוד מוסמך לבטל את חברותם בליכוד לאלתר”.חשיפת מעריב על גירוש "הליכודניקים החדשים"
חשיפת מעריב על גירוש "הליכודניקים החדשים""הרעיון שאנו סוסים טרוייאנים מופרך"העותרים, המיוצגים על ידי עו”ד איתן הברמן, טוענים בעתירתם כי הניסיון להציגם כסוס טרויאני שעבר מהשמאל כדי לפגוע בבוא היום בליכוד הוא מופרך - "אם לא היה בא בשירות אג’נדה ידועה, היה נחשב, ככל הנראה, לשיגעון של רדיפה”. לדברי העותרים, המכנה המשותף בין חברי הקבוצה הוא הסכמתם למטרות הליכוד ותמיכתם בליכוד, ומכאן גם התפקדותם לשורות המפלגה.עוד הם מדגישים כי אין להתייחס אליהם כאל יחידה הומוגנית אחת, בעלת ארגון או מנהיגות ויש להתייחס לחברים כאל בודדים, איש איש כפי מידתו. עוד נאמר בעתירה כי רק בית הדין של הליכוד רשאי לשלול מאדם או מחבר את זכותו היסודית והחוקתית להיות חבר בליכוד, ועל כן סמכות כזו אינה מוקנית למנהלת המפלגה וגם לא ליועץ המשפטי שלה.העותרים דורשים על כן לבטל את מחיקתם מרשימת המתפקדים ולבטל שורה נוספת של צעדים שננקטו נגדם, כגון חסימת האפשרות להתפקד באמצעות האינטרנט וכן פסילה של מתפקדים משורותיהם בטענה של התפקדות כפולה למפלגה אחרת. בתשובתו לבית הדין מבקש היועץ המשפטי של הליכוד עו”ד אבי הלוי לדחות את העתירה על הסף. בין היתר, הוא אומר כי הסמכות של בית הדין להכריע בעניין חברות של מתפקד לליכוד אינה שוללת את סמכותה של מנהלת התנועה לגרוע או להפסיק חברות כזאת. לדבריו, "מטרתם של הליכודניקים החדשים אינה להאדיר את כוחו של הליכוד בקרב הציבור, אלא לחסל אותו ולגרום לשקיעתו. הליכודניקים החדשים היא תנועה פוליטית מאורגנת של השמאל. לתנועה יש מנהיג, מר ליאור מאירי, ושדרת ניהול המורכבת מפעילים שבתוכם העותרים".עוד טוען עו”ד הלוי כי בידי הליכוד הצטברו בשנה האחרונה עדויות לכך שהליכודניקים החדשים היא התארגנות בעלת זיקה מובהקת למחנה השמאל הפוליטי במדינה, והוא מצרף לתשובתו עדויות רבות מהרשתות החברתיות, שלדבריו מוכיחות כי הליכודניקים החדשים עוינים את הליכוד.