האם המשבר הראשון מאז הבחירות בין החרדים לממשלה צפוי להתקיים בגלל האירוויזון? ביום ראשון תתכנס ועדת השרים להיתרי עבודה בשבת כדי לדון במתן היתר לצורך העסקת עובדים בשבת לקיום אירועי האירוויזיון 2019. ממידע שהגיע לידי מעריב, נשקלת האפשרות להעניק לאירווזיון "היתר ענפי" שיאפשר למעשה להעסיק את כל העובדים שיהיו קשורים לאירועי האירוויזיון בשבת.
יש לציין כי מדובר בהיתר לכלל העובדים, לא רק לעובדי תאגידי השידור הציבורי העוסקים בשידור האירוע. בין העובדים שזקוקים להיתר הם סדרנים ונהגי הסעות שאמורים להסיע את אלפי הצופים בגני התערוכה, שם תתקיים התחרות.

מדובר בהחלטה שנעשית כמעט ברגע האחרון, כאשר תחרות חצי הגמר הראשונה צפויה להתחיל ב-14 במאי, בעוד כשבועיים. בבקשה שהגיש שר הרווחה והעבודה חיים כץ האמון על מתן אישורי העבודה בשבת נכתב כי "קיצור הזמנים הוא סביר ונחוץ בשים לב לסד הזמנים לקיום אירועי האירוויזיון, ולהתחייבות הממשלה בפני איגוד השידור האירופי" נכתב.

עוד צוין, כי "האירוויזיון הוא אירוע יוצא דופן בעל חשיבות לאומית, וקיומו צפוי להיות בעל השלכות על יחסי החוץ ועל הכלכלה והתיירות". נימוק זה מגיע כדי לשכנע שאכן יש חשיבות לעבודתם של מאות ואף אלפים בשבת. הוועדה שצפויה לאשר את ההיתר מונה שלושה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר העבודה והרווחה חיים כץ ושר הדתות יצחק וקנין.