סניגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הגישו היום (ראשון) בקשה לביטול כתב האישום נגדו לבית המשפט המחוזי בירושלים. זאת, לאחר שהתברר כי על פני זמן, לא התקבל אישור מטעם היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לפתיחת החקירות נגדו. השותפים לבקשה הם: עוה"ד בעז בן צור, ישראל וולנרמן, דקלה סירקיס, כרמל בן צור ואסנת גולדשמידט-שרייר, יחד עם עמית חדד, נועה מילשטיין, אביחי יוסף ויאיר לשם.

לטענתם, הבקשה התבססה על סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה, הקובע כי לא ניתן לפתוח בחקירה פלילית הנוגעת לראש ממשלה מכהן אלא לאחר קבלת אישור של היועץ המשפטי לממשלה. במכתב טענו: "זו דרישה חוקתית ומשמעות הפרתה, שחקירת ראש הממשלה נפתחה בניגוד לדין".

נתניהו מגיב להתפתחויות בתיק 4000

כבר חודשים ארוכים שסנגורי ראש הממשלה דורשים שהפרקליטות תציג להם את האישורים שנתן להם היועמ"ש לפתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה - אך לטענתם, זו מתחמקת מלהציג אותם. לפיכך, שרשויות האכיפה פתחו בחקירה נגד ראש ממשלה מכהן - בניגוד לדין ולחוק יסוד הממשלה, ולכן על פי החוק שיש לבטל את כתב האישום", כך נכתב בבקשה.

כמו כן, הוסיפו כי "אישורים אלה מתבקשים כדי שניתן יהיה לדעת מתי אישר היועץ המשפטי לממשלה את פתיחת החקירות בעניינו של ראש הממשלה, מה היה טיב החשדות שלגביהם אושרו הבדיקה והחקירה ואילו פעולות חקירה אושרו לביצוע. לאחר שיוצגו אישורים אלה, אם הם בנמצא, ניתן יהיה לראות האם גורמי החקירה פעלו בהתאם להם ובהסתמך עליהם – או שמא הקדימו חקירה לאישור או חרגו מגבולותיו. מטעמים שאינם מובנים, המאשימה מתחמקת, פעם אחר פעם, ממסירת אישורים אלה".

בקשה לביטול כתב אישום (אישורי יועץ) - נוסח סופי עם נספחים (003) (2) by maariv on Scribd

פרקליטות מיסוי וכלכלה מסרה בתגובה לבקשה: "חקירות ראש הממשלה אושרו כדין ע״י היועץ המשפטי לממשלה. הדבר פורט כבר בתגובה שהוגשה לבית המשפט בשבוע שעבר, שבעניינה טרם ניתנה החלטת בית המשפט. הבקשה הנוכחית איננה מבוססת ותגובה מפורטת לה תימסר לבית המשפט, ככל שתתבקש".