קבוצת אנשי עסקים, המיוצגים על ידי עו"ד גלעד ברנע, פנו השבוע ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, בבקשה להכריז על נבצרות של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בין אנשי העסקים שאותם מייצג ברנע - אורני פטרושקה, יוסי שוסמן, יעל סנטור־שרם ואהוד בן־ש"ך. "עמדתנו היא כי התנהלות והתנהגות נתניהו מבססת תשתית נרחבת, מוצקה ומכרעת, שלפיה יש לקבוע כי נבצר ממנו להמשיך במילוי תפקידו כראש ממשלת ישראל", נטען במכתב.

עד היום הופעל סעיף הנבצרות לגבי ראש ממשלה רק במקרה של נבצרות בריאותית, כמו האירוע שמנע מאריאל שרון להמשיך ולתפקד. אנשי העסקים שמייצג ברנע מבקשים ממנדלבליט להפעיל את הסדר הנבצרות הקבוע בחוק יסוד הממשלה גם לגבי נתניהו.

עוד נטען במכתב: "מעשיו של נתניהו מבססים דפוס התנהגות של הפרה חוזרת ונשנית של נורמות התנהגות מחייבות ביחס לממשלה או לעומד בראשה, לרבות הפרת ציוויים חוקתיים. ובצדם - התנהגות שיטתית של נתניהו של העדפת האינטרס האישי חלף האינטרס הציבורי. דפוס התנהגות ואופן פעולה אלה הם שיוצרים את התשתית הנדרשת לשם הפעלת מהלך הנבצרות כקבוע בחוק היסוד".