דיווח מטריד: מסמכים שנשמרו בכספות במשרד ראש הממשלה נגרסו בהוראת בנימין נתניהו לפני כניסת ראש הממשלה נפתלי בנט לתפקיד, כך דווח הערב (חמישי) ב"הארץ". זאת, בניגוד לחוק האוסר על השמדתם וקובע כי יש להעבירם לגנז המדינה. בסביבת נתניהו הכחישו את הדברים ומטעמו נמסר: "שקר מוחלט, לא היה ולא נברא". 

לפי הדיווח, מדובר במסמכים מתוך כספות שנמצאות באזור המכונה "אקווריום", שטח סטרילי בו נמצאים ראש הממשלה ועוזריו הבכירים ביותר. הן מכילות באופן קבוע לוחות זמנים של בכירי המשרד, חומרים הנוגעים לעבודה השוטפת ומסמכים נוספים. פקידים בלשכה אמרו ל"הארץ" כי נתניהו הוא שהורה לגרוס את המסמכים, אך עדיין לא ברור אילו מסמכים נגרסו ומהי כמות החומר שנגרס.

לדברי גורמים משפטיים בכירים, מה שנעשה בלשכת נתניהו חריג במיוחד, מאחר וגם המסמכים האישיים - למשל לוחות הזמנים - אמורים להישאר בארכיון, בגישה מוגבלת ללשכת ראש הממשלה הנוכחית. לפי הדיווח, חלק מהמסמכים שהיו בכספות אכן הועברו כדין לארכיון משרד ראש הממשלה, ושם הם אמורים לעבור תיוק ולשמש לפי הצורך את בנט וממשלתו בעבודתם. 

חוק הארכיונים מורה לפקידים בשירות המדינה המסיימים את עבודתם לתייג את כל המסמכים ולהעבירם לגנז המדינה. לפי החלטת ממשלה ותקנות שירות המדינה, גריסת המסמכים אסורה בחוק. כל המסמכים, פרטיים ושאינם פרטיים, אמורים להישמר בארכיון המשרד, ובייחוד מסמכים מקצועיים.

לפי תקנון שירות המדינה, "כל מסמך הנוצר במהלך עבודתו של עובד המדינה או מתקבל אצלו עקב עבודתו - שייך למדינה ועליו להיות מוחזק במשרד. מסמכים וחומר ארכיוני אשר הוחזקו בלשכתו או במשרדו של עובד אשר חדל לכהן בתפקידו והקשורים במישרין או בעקיפין לפעולותיו או לתפקידיו כעובד המדינה, הינם רכוש המדינה. בהתאם לכך, כל מסמך וחומר אחר המצוי אצל עובד המדינה חייב להישאר במשרד - וכל חומר ומסמכים המצויים בביתו של העובד או במקום אחר, יש להחזירם למשרד".

מטעם נתניהו נמסר בתגובה: "שקר מוחלט, לא היה ולא נברא".

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "הנושא אינו מוכר לנו. בעקבות פנייתכם, הפרטים ייבדקו".