לקראת הקמת הממשלה:  סיעת הליכוד השלימה היום את חתימת ההסכמים הקואליציוניים עם הציונות הדתית, עוצמה יהודית, נעם ויהדות התורה. בכך הסתיימה למעשה חתימת ההסכמים עם כל הסיעוות והמפלגות.

הלילה חתמו נציגי יהדות התורה יחד על הסכם קואליציוני משותף של דגל התורה ואגודת ישראל מול סיעת הליכוד, כאשר בנוסף נחתם הסכם הקואליציוני בין הליכוד לציונות הדתית ובין הליכוד למפלגת נעם. 

לאחר חתימת ההסכמים הקואליציוניים הבהירו בליכוד כי "לראשונה מזה שנים - אין כספים קואליציוניים בהסכמים".

הסכם קואליציוני לכינון ממשלה לאומית בין סיעת הליכוד לבין סיעת עוצמה יהודית by maariv on Scribd

הסכם קואליציוני לכינון ממשלה לאומית בין סיעת הליכוד לבין סיעת התאחדות הספרדים העולמית שומרי התורה by maariv on Scribd

הסכם קואליציוני לכינון ממשלה לאומית בין סיעת הליכוד לבין סיעת התאחדות הספרדים העולמית שומרי התורה by maariv on Scribd

נספח אגודת ישראל by maariv on Scribd

חלוקת התפקידים ביהדות התורה: יצחק גולדקנופף יכהן כשר הבינוי והשיכון, משה גפני יכהן כיו"ר ועדת כספים, אורי מקלב יכהן כסגן השר לפיתו״ח ותחבורה חרדית, מאיר פרוש יכהן כשר ירושלים ומסורת, יעקב אשר יכהן כיו"ר ועדת הפנים, ישראל אייכלר יכהן כיו"ר ועדת העבודה והרווחה, יצחק פינדרוס יכהן כיו"ר הועדה לפניות ציבור, יעקב טסלר יכהן כסגן שר.

חתימת ההסכם בין יהדות התורה לליכוד (צילום: ללא קרדיט)
חתימת ההסכם בין יהדות התורה לליכוד (צילום: ללא קרדיט)

מטיוטות ההסכמים בין הליכוד לעוצמה יהודית עולה, בין היתר, כי כל הסיעות התחייבו לתמוך בפסקת ההתגברות, וכי משרת היועמ"ש במשרדי הממשלה תהיה משרת אמון.

הסכם קואליציוני לכינון ממשלה לאומית בין סיעת הליכוד לבין סיעת נעם (1) by maariv on Scribd

הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה-37 בין סיעת הליכוד לבין סיעת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה by maariv on Scribd

עוד עולה מטיוטות ההסכמים, כי ישנה הסכמה רחבה על הקפאת מחייר החשמל והארנונה ב-2023, כי שכר החיילים צפוי לעלות ב-20%, וכי תקודם העדפה של יוצאי צה"ל בפקולטות מבוקשות באוניברסיטאות. כמו כן, תידרש הסכמה של 61 חברי כנסת לשם אישור חוק שעלותו מעל 50 מיליון שקלים.

הסכם קואליציוני לכינון ממשלה לאומית בין סיעת הליכוד לבין סיעת הציונות הדתית by maariv on Scribd

קווי היסוד הרשמיים

הממשלה פרסמה הבוקר את מסמך קווי היסוד של הממשלה, שממנו משתמע כי לא צפוי שינוי דרמטי בכל הקשור לסוגיית תפילות יהודים בהר הבית. זאת, בהתבסס על הסעיף לפיו "יישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה כפי שהיה מקובל עשרות שנים בישראל ובכלל זה ביחס למקומות הקדושים.

עוד עולה מהמסמך, כי "לעם היהודי זכות בלעדית ובלתי ניתנת לערעור על כל מרחבי ארץ ישראל. הממשלה תקדם ותפתח את ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל - בגליל, בנגב, בגולן, ביהודה ובשומרון". 

"הממשלה תפעל באופן אקטיבי כדי לבצר את הביטחון הלאומי ולהקנות ביטחון אישי לאזרחיה תוך מאבק נחרץ ונחוש באלימות ובטרור". 

"הממשלה תפעל להמשך המאבק נגד תוכנית הגרעין של איראן".

בנוסף, "הממשלה תפעל לחיזוק מעמדה של ירושלים". 

"הממשלה תפעל לקידום השלום עם כל שכנינו תוך שמירת האינטרסים הביטחוניים, ההיסטוריים והלאומיים של ישראל".

"הממשלה תחתור לצדק חברתי על ידי פיתוח הפריפריה וצמצום הפערים החברתיים תוך מאבק בלתי מתפשר בעוני באמצעות חינוך, תעסוקה, והגברת הסיוע לשכבות החלשות באוכלוסייה". 

"הממשלה תפעל לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית ולפתרון העומס בתחבורה". 

"הממשלה תקדם תוכנית להתמודדות עם יוקר המחייה הגואה ותפעל ליצירת התנאים הכלכליים שיאפשרו צמיחה בת קיימא". 

"הממשלה תראה בהוזלת מחירי הדיור והגדלת היצע הדירות, יעד לאומי, ותפעל להוזלת מחירי הדיור". 

"הממשלה תנקוט בצעדים להבטחת המשילות ולהשבת האיזון הראוי בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת". 

"הממשלה תפעל להגברת העלייה והקליטה מכל מדינות תבל". 

"הממשלה תעמיד את החינוך במרכז סדר העדיפויות הלאומי ותפעל לקידום רפורמות במערכת החינוך תוך פעולה לשיוויון בין כל האוכלוסיות במערכות החינוך השונות וחיזוק הזהות היהודית". 

"הממשלה תשמור על ציביונה היהודי של המדינה ומורשת ישראל, וכן תכבד את הדתות והמסורות של בני הדתות במדינה בהתאם לערכי מגילת העצמאות". 

"יישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה כפי שהיה מקובל זה עשרות שנים בישראל ובכלל זה ביחס למקומות הקדושים". 

"הממשלה תפעל לטיפול בבעיית הביטחון האישי בחברה הערבית ומאבק בפשיעה בחברה הערבית, תוך עידוד השכלה, מתן פתרונות מתאימים וראויים לצעירים והשקעה מתאימה בתשתיות ביישובים הערביים". 

"הממשלה תפעל לקידום ההכשרה המקצועית וההשכלה במקצועות הטכנולוגיים לשם מתן מענה הולם לצרכים העדכניים של התעשייה בישראל כגורם צמיחה מרכזי במשק". 

"הממשלה תפעל לשילובם של בעלי מוגבלויות מכל סוג שהוא בחיי החברה, תוך סיוע בחינוכם ותעסוקתם, ותדאג לצרכיהם הבסיסיים של אלה שאינם מסוגלים לקיים את עצמם, לשיפור מעמד הקשישים, הנכים, ומשפחות מרובות ילדים". 

"הממשלה תפעל להגנה על איכות הסביבה בישראל, לשיפור איכות החיים של תושבי המדינה ולהשתתפות ישראל בתרומה למאמץ הגלובלי בנושאי אקלים וסביבה". 

"הממשלה תפעל לחיזוק כוחות הביטחון, ומתן גב ללוחמים והשוטרים כדי להילחם בטרור ולהכריע אותו". 

"הממשלה תפעל להכיר ברמת הגולן כחבל ארץ אסטרטגי, בעל פוטנציאל פיתוח רחב, ותיצור תנופת התיישבות, עשיה, פיתוח וקידום יזמויות תוך שמירה על ערכי הטבע, האדם והסביבה הייחודיים לגולן".