לרגל יום ההולדת ה־74 של כנסת ישראל, ערכה תנועת פנימה - בית של פתרונות לסוגיות המפלגות את החברה הישראלית - סקר מיוחד שבודק עד כמה הישראלים גאים בכנסת ובנבחריה, האם הם מייצגים את צורכי הציבור ועד כמה, אם בכלל, הם מכירים אותם.

הממצאים אינם מחמיאים. מהסקר עולה כי 75% מהישראלים אינם גאים בכנסת ובנציגיה, 69% סבורים כי חברי  הכנסת לא עוסקים בנושאים הבוערים לאזרחים, ו־62% משוכנעים כי המניע של חברי הכנסת הוא רצון בכוח פוליטי ואינטרסים אישיים.

עוד עולה מניתוח הממצאים כי בעוד 45% מקרב מצביעי הימין גאים בכנסת (50% אינם גאים והשאר אינם יודעים או סירבו להשיב), הרי שבקרב מצביעי שמאל האכזבה מנציגי הציבור רבה, ו־90% מהנשאלים המשתייכים למחנה זה השיבו כי אינם גאים בכנסת. בקרב מצביעי המרכז־שמאל התמונה דומה (93%).

 אינפוגרפיקה עבור סקר דעת קהל על נבחרי הציבור (צילום: מעריב אונליין)
אינפוגרפיקה עבור סקר דעת קהל על נבחרי הציבור (צילום: מעריב אונליין)

החרדים נתנו את הציון הנמוך ביותר, ו־72% מהנשאלים ממגזר זה השיבו שהכנסת עוסקת בעניינים החשובים לאזרחי המדינה. מנגד, מצביעי השמאל־מרכז העניקו ציון נמוך, ורק 7% השיבו כי חברי הכנסת עוסקים בעניינים חשובים.

עוד עולה כי 37% מהישראלים חשים כי חברי הכנסת אינם מייצגים את המגוון באוכלוסייה הישראלית (52% מבין מצביעי הימין, 62% מבין מצביעי המרכז־שמאל). במגזר הדתי השיבו 52% כי חברי הכנסת מייצגים אותם.

בנוסף, 36% מהנשאלים לא ידעו לציין אפילו שם אחד של חבר כנסת מהקואליציה הנוכחית שאינו שר. 16% הצליחו לציין שני שמות, 27% ציינו חמישה חברי כנסת.

הדתיים (58%) והצעירים (47%) ציינו את הסיבות האידיאולוגיות ואת הערכים כמניעים החזקים ביותר עבור חברי הכנסת. בסך הכל השיבו 31% מהנשאלים כי המניע החזק ביותר שלהם הוא רצון בכוח פוליטי, ושיעור דומה של נשאלים השיבו כי המניע החזק ביותר הוא אינטרסים אישיים. סיבות נוספות: אידיאולוגיה (16%) וטובת המגזר שאליו הם משתייכים (15%).

מבין התכונות הבולטות שציינו הנשאלים כשהתבקשו לאפיין את חברי הכנסת בישראל עלו בעיקר כוחניות ושליטה, חוסר אמינות, תחמנות, יוהרה ואגואיזם, אבל גם כושר ביטוי ושכנוע גבוהים, אכפתיות, נחישות ורצון לשנות.

וברוח הרפורמה המשפטית המתגבשת, השיבו 50% מהנשאלים כי הכנסת מפקחת במידה טובה על פעילות הממשלה, לעומת 40% שהשיבו כי היא אינה מפקחת מספיק. רוב הציבור מכיר בחשיבות הפיקוח של הכנסת על הממשלה, ו־75% מהנשאלים השיבו כי חשוב לחזק את יכולת הכנסת לפקח על פעילות הממשלה. 12% השיבו כי הדבר אינו חשוב.

"הנתונים משקפים תמונה עגומה", מאשר נשיא תנועת פנימה, הרב שי פירון. "חברי הכנסת נתפסים כקבוצה מרוחקת, וחלק ניכר מחברי הכנסת מהווים דמויות אלמוניות לרוב הציבור. חלק ניכר מהציבור רואה בהם כמי שפועלים בעבור מגזרים קטנים ולקידום אינטרסים אישיים. הכנסת הייתה לאורך ההיסטוריה של המדינה סמל הדמוקרטיה והממלכתיות. חייבים לשמור על זה". את הסקר ביצעה חברת דיאלוג של פרופ' קמיל פוקס, והוא בוצע בקרב מדגם של 501 ישראלים באוכלוסייה הכללית (טעות דגימה: 4.4%).