הגשושית ג'ונו החלה את מסלולה סביב כוכב צדק לאחר שהשלימה מסע של חמש שנים כדי להגיע אל כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש. החללית נכנסה למסלול סביב הכוכב ותשלים סיבוב סביב הכוכב כל 14 ימים במשך 20 החודשים הקרובים. ג'ונו צפויה להקיף את הכוכב במשך 37 פעמים. במהלך המסע תאסוף הגשושית נתונים להבין ממה מורכבת הליבה של כוכב צדק ותפעל לסייע להבין את השדה המגנטי בו ולהבין איך המרחק מן השמש משפיע על גזי החממה בכוכב.

כוכב צדק, גדול פי 1,300 מכדור הארץ, מקיף את השמש חמש פעמים יותר מכדור הארץ, דוחף יחד איתו עוד כוכבים קטנים. כדור הארץ ומאדים מצויים במרחק מדויק מהשמש על מנת שיוכל להתקיים בהם מים כדי שיהיו נחוצים לחיים. מדענים מנסים להבין מדוע מאדים איבד את המים עליו.

נאס''א מצפה ל-27 באוגוסט, אז צפויה להתקבל התמונה הקרובה ביותר מהכוכב. "ג'ונו" היא הגשושית השנייה שתקיף את צדק, לאחר ש"גלילאו" הקיפה את הכוכב מה-8 לדצמבר 1995 ועד ל-21 בספטמבר 2003.כוכב הלכת צדק הוא כוכב גז, החמישי במרחקו מהשמש כש-90% ממסתו הם מימן וכ-10% הליום. לצדק קצב הסיבוב המהיר ביותר בין כוכבי הלכת במערכת השמש, זמן הסיבוב שלו הוא 9 שעות 55 דקות ו-30 דקות. ג'ונו נשלחה לחקור את ההרכב הפנימי של הכוכב ולברר את ממה מורכבת הליבה של הכוכב, את השדה המגנטי שלו ומקורותיו ואת כוח המשיכה שלו.ג'ונו תסיים את משימתה בתחילת 2018 ותבצע התרסקות מבוקרת אל תוך הכוכב.