קורסות תחת הנטל: על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כ-684,156 עסקים הפעילים במדינת ישראל, מהם 28% בבעלות נשים. במסגרת יום האישה הבינלאומי, עולה תמונת מצב קשה לגבי מצבן של הנשים העצמאיות בישראל אשר מתמודדות עדיין עם אי-שוויון משמעותי בשכר ביחס לגברים המחזיקים בעסקים זהים ומעניקים שירותים דומים ועומד כמעט על חצי מהשכר, בעיקר בתחום השירותים המקצועיים. 

29% מהעצמאיות עובדות בשירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים, 24% מהן עובדות בשירותי הבריאות, הרווחה והסעד, 16% עובדות בתחומי המסחר סיטונאי ותיקון כלי רכב, 10% עובדות בשירותים אחרים, 8% עובדות בתחומי החינוך ו-7% בתחומי האומנות הבידור והפנאי. הפערים בין נשים לגברים בשוק העבודה באים לידי ביטוי בכלל המקצועות: בממוצע 18,987 ₪, לעומת 9,822 ₪ בקרב העצמאיות. בענפי המסחר מרוויח העצמאי בממוצע 12,181 ₪ לעומת 9,582 ₪ בקרב העצמאיות. בשירותי האירוח העצמאי מרוויח 10,103 ₪ לעומת 4,896 ₪ בקרב העצמאיות .בתחומי החינוך העצמאי הממוצע מרוויח 10,133 ₪ לעומת 6,549 ₪ בקרב העצמאיות. בתחומי האומנויות העצמאי מרוויח בממוצע 8,433 ₪ לעומת 6887 ₪ בקרב העצמאיות. 

בחלוקת עסקים של נשים בין המגזרים, 87.1% מהעסקים שבבעלות נשים הם בבעלות יהודיות, ורק 8.9% בבעלות ערביות. מתוך עסקים בבעלות ערבים, האחוז הגבוה ביותר של עסקים בבעלות נשים נמצא בענפי שירותים אחרים (50%) ובענפי החינוך (32%). 

בתוך המגזר היהודי ניתן למצוא ששיעור העצמאיות בחברה החרדית גבוה יחסית בהשוואה לשאר שוק העבודה  ועומד על כ- 11% מסך המועסקות החרדיות. עם זאת, מדובר עדיין על נתון נמוך יחסים משיעור הנשים העצמאים במגזר היהודי הכולל, שעומד על 28%. היזמות בחברה החרדית הולכת וגדלה עם השנים. גידול זה התרחש בעיקר בקרב נשים חרדיות, כאשר הוענק סיוע מצד בן הזוג בתחזוקת משק הבית.

יו"ר פורום העצמאים והפרילנסרים מבית ההסתדרות, רמי בז'ה התריע על הבדלי השכר המגדרים בקרב העצמאים: "העצמאיות בישראל נמצאות בסכנת הכחדה. המענה החלקי שמשרד האוצר מעניק רחוק מלהספיק. הן נפגעו אנושות במלחמה בגלל שבעליהן שירותי במילואים, ולא קיבלו מענה מלא על כך. על המדינה לייצר רשת ביטחון כלכלית לכלל העצמאים בישראל שתכיל גם מסגרת ייעודית לבעלות העסקים שנפגעו בזמן המלחמה בגלל הצורך לחלק בין הזמן שלהן עם הילדים לבין העסק. רשת הביטחון הכלכלית צריכה לכלול תוכניות תמיכה ביזמות נשית ובהקמת עסקים קטנים ובינוניים מצד נשים עצמאיות, בדגש על קבלת אשראי לפתיחת העסק בתנאים נוחים ומתן רשת ביטחון סוציאלית לעצמאית בישראל, בדומה עד כמה שניתן  לתנאי ההעסקה והביטחון התעסוקתי של ציבור השכירים. ללא יישום של תכנית מקיפה באופן מיידי, לא יישארו כמעט עצמאיות בישראל ביום שאחרי המלחמה".

רמי בז'ה (צילום: יחצ)
רמי בז'ה (צילום: יחצ)

תיקי אדיסון סגנית פורום העצמאים והפרלנסרים מבית ההסתדרות הוסיפה: "ממשלת ישראל גוררת רגליים עוד מתקופת הקורונה ולא מעניקה רשת ביטחון כלכלית לעצמאים בישראל ולעצמאיות בפרט שבכל מלחמה נפגעות בצורה אנושה. הפערים הכלכליים בין נשים עצמאיות לגברים בעסקים מטרידים לא רק מבחינה חברתית, אלא גם פוגעים בצמיחה הכלכלית של המשק הישראלי. ההוצאות של העצמאיות בישראל אינן שונה מעמיתנו הגברים, אך ההכנסה שונה בהרבה. ממשלת ישראל צריכה להתערב ולהציע מדיניות פעילה לסיוע ולתמיכה בעצמאיות בישראל באופן. ויפה שעה אחת קודם".

תיקי אדיסון (צילום: יחצ)
תיקי אדיסון (צילום: יחצ)