{code: 'div-gpt-ad-1486299173479-0' , sizes: [ [[970, 180], [970, 250], [728, 90], [728, 180], [970, 90], [970, 350]]],bids: [{bidder: 'sekindo',params: { spaceId: 68295}}]},{code: 'div-gpt-ad-1431590449896-0' , sizes: [ [300, 250]],bids: [{bidder: 'sekindo',params: { spaceId: 68295}}]}
ד' אייר, תשע"ז | 30.04.2017

מבזקי חדשות

|

חוק "V-15" עבר בקריאה שלישית: "הצבנו חומת בטון מול קניית השלטון"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות המכונה "חוק v15". על פי הנוסח המתוקן שעליו החליטה ועדת הכנסת בראשות ח"כ יואב קיש (ליכוד, יוגדר כ"גוף פעיל בבחירות" גוף שעוסק בפעילות פוליטית, למרות שהוא אינו מוגדר בחוק כמפלגה. על פי הצעת החוק יחולו על אותו גוף חובות דיווח למבקר המדינה, חובת התאגדות והגבלות מסויימות על גובה התרומות שיוכל לקבל, בדיוק כפי שחלות חובות דומות על מפלגות, מאחר ופעילות אותו גוף מזכירה מאוד פעילות של מפלגה רגילה.

יוזם ההצעה, ח"כ קיש אמר עם אישורה כי: "היום שמנו וי על וי 15. זהו חג לדמוקרטיה שיודעת גם להתגונן מפני זיהומה. הצבנו חומת בטון מול קניית שלטון בכסף".

אריק בנדר

/

21/03/2017 00:23

מבזקים נוספים