תנועת הרכבות לחיפה והצפון תופסק לכמה ימים, ככל הנראה במהלך חודש אוגוסט, בשל פרויקט חישמול מסילות הרכבת לקראת הפעלת הקו המהיר לירושלים, באמצע שנת 2018. ברכבת ישראל הבהירו שלצורך ביצוע הפרויקט המורכב של חישמול המסילה וההכנות הנלוות לקראת הפעלת הקו המהיר, יש צורך בהפסקה של תנועת הרכבות.

עם זאת, עדיין לא סוכם במסגרת תכנית העבודה לכמה ימים תופסק תנועת הרכבות. ייתכן שהתנועה תופסק אף לשבוע, אך נבדקת אפשרות לקיצור זמן העבודות. מכיוון שבני נוער ומשפחות רבות מצויות באוגוסט בחופשה, הפסקת תנועת הרכבת בין הרצליה לחיפה והצפון, עלולה לגרום לשיבושים ולעומסי תנועה כבדים ביותר בצירי התנועה.

העומס בדרך? מצטופפים בתחנת השלום בת"א. צילום: אבשלום ששוני
 

לאור זאת, עדיין לא הוחלט סופית אם העבודות יתבצעו באוגוסט ונבחנות גם חלופות אחרות של ביצוע העבודות בספטמבר, או בתקופה פחות עמוסה באופן יחסית.
 


הדילמה כאן אינה פשוטה, מכיוון שבאוגוסט יש פחות תנועה בכבישים, בשל תקופת החופשים ובשעות הלחץ של הבוקר ואחה"צ עומסי התנועה פחותים, כך שאם העבודות יתבצעו לאחר תקופת החופשות – השיבושים עלולים להיות קשים עוד יותר.