ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה אתמול את תיקון התקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות. המשמעות היא כי גיל הפרישה לנשים יישאר 62 ולא יועלה, בהתאם להמלצות, ל־64.

זהו אשרור החלטת ועדת הכספים מחודש יולי האחרון, ולפיה גיל הפרישה לנשים יישאר 62 עד פברואר 2018 לפחות. יוזכר כי גיל הפנסיה לגברים הועלה בשנת 2004 מ־65 ל־67 ולנשים מ־60 ל־62, והוא היה אמור לעלות מאז ל־64. יצוין כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים, רשאי לאמץ המלצות של ועדות מקצועיות בסוגיה זו. עוד הוחלט בדיון אתמול כי נשים שהגיעו לגיל 62 ולא קיבלו עד היום את קצבאות הזקנה מהביטוח הלאומי, כמתחייב בחוק, יקבלו אותן למפרע מיולי 2017.

למרות זאת, ההחלטה בנושא עלולה להגדיל את גירעונות קרנות הפנסיה. האוצר חובש שני כובעים - מצד אחד, השר משה כחלון נמנע מהעלאת גיל הפרישה, אולם מאידך, הדרג המקצוע שיוצג אתמול בישיבה על ידי הראל שרעבי מאגף שוק ההון, מתריע מפני גידול בגירעונות: “פחות כסף נכנס לקרנות הפנסיה ויותר כסף יוצא מהן”, נטען אתמול בישיבה: “תזרים הקרנות ייפגע ב־4.8 מיליארד שקלים ומדובר ב־1.5% מסך הכספים בקרנות. כתוצאה מכך תידרש הפחתה בזכויות העמיתים אבל ייתכן שהיא תידחה לאפריל 2018. אנחנו מקווים שעד אז תוסר עננת אי־הוודאות”.יצוין כי העובדה שגיל הפרישה לנשים טרם הועלה כאמור ל־64, הגדילה בשנה האחרונה את הוצאות הקרנות ב־200 מיליון שקל מעבר לתכנון המקורי. לפיכך, המדינה נדרשת לסייע להן בכיסוי הגירעון. כעת דורשת ההסתדרות כי ההוצאה הנוספת לא תיפול על כתפי הפנסיונרים.

יו”ר ועדת העבודה והרווחה, ח”כ אלי אלאלוף (כולנו), קרא אתמול לאוצר לנהוג במשנה זהירות בהפעלת מנגנון איזון אקטוארי לכיסוי הגירעון, שיפחית מחסכונות העמיתים: “הקרנות משקיעות את כספי החוסכים, ובעת חישוב המאזן יש לבחון את התוצאה בטרם נפגעות זכויות העמיתים”, הדגיש אלאלוף. הראל שרעבי מאגף שוק הון התנגד לבקשה וטען כי “אלו כספים פרטיים של החוסכים. הקרנות מבוססות על ערכי שוויון והדדיות. אם נפרק את התשתית הזאת, נפרק את הקרנות. אנחנו לא ששים להקטין קצבאות, אבל תפקידנו הוא לוודא שכל העמיתים יקבלו כספים באופן שוויוני”.