גידול הקנאביס הרפואי בישראל יוכר כענף חקלאי, כך החליט שר החקלאות אורי אריאל. משמעות ההחלטה היא כי חקלאים שיגדלו קנאביס לצרכי רפואה יזכו לתמיכה, מענקים, הקצאות מים והדרכה בגידול ממשרד החקלאות. הקנאביס שיוגדר כענף חקלאי יהיה ברמת איכות רפואית גבוהה. במקביל להחלטה שר החקלאות הורה למדען הראשי במשרד ולמכון וולקני להמשיך בשיתוף פעולה בתחום המחקר והפיתוח החקלאי, לקידום המחקר החקלאי בתחום הקנאביס הרפואי.

על פי תחשיבי משרד החקלאות עלות ההקמה של חוות קנאביס עומדת על כ-1 וחצי מיליון ש"ח לדונם. הדונם השני יעלה כ-85% מהסכום, השלישי והרביעי כ-75%. עוד עולה מהבדיקות כי בהנחה שהמגדל ימכור גרם קנאביס בעשרה שקלים, התשואה לגידול קנאביס רווחית רק אם יהיו בבעלות המגדל מארבעה דונם ומעלה. רווח זה נאמד בכ-380 אלף שקל לדונם.

על פי ההערכות מומחים, וההתעניינות שהביעו מדינות בגידול המקומי של קנאביס נראה כי היקף שוק הקנאביס הרפואי לייצוא מישראל יגלגל בין מיליארד לארבעה מיליארד שקל לשנה. במשרד החקלאות מעריכים כי מספר מגדלי הקנאביס צפוי לעמוד על 15-20 מגדלים בלבד מה שיהפוך את החוות לרווחיות במיוחד.לאחרונה הוקצו 8 מיליון שקלים לטובת 13 מחקרים בתחום הביוכימיה והרפואה לשיפור הגידול של קנאביס רפואי. השימוש בקנאביס למטרות רפואיות הוא נושא חדש יחסית בארץ ובעולם ומעמדו עדיין שנוי במחלוקת. ברוב מדינות העולם העיסוק והשימוש בקנאביס אינם חוקיים, אך נראה כי השימוש בקנאביס למטרות רפואיות צובר פופולריות במדינות רבות בעולם ובנוסף עולה כמות המחקרים המתפרסמים, אשר מצד אחד מאששים את השפעותיו החיוביות של הקנאביס ומצד שני מצביעים על הסיכונים.