בשורה ליישובי הפריפריה. קבינט הדיור, בראשות שר האוצר משה כחלון, אישר סדרת החלטות שיביאו להגדלת היצע הדירות וגובה ההנחות בתוכנית מחיר למשתכן. העלות הכספית של ההחלטות נאמדת במאות מיליוני שקלים. על פי ההצעה, היקף סבסוד עלות הפיתוח של דירות מחיר למשתכן הנמכרות בשוק החופשי, יוכפל ל־40 אלף שקל ביישובים שבהם ערך הקרקע נמוך במיוחד, כמו דימונה או ירוחם.

נוסף לכך, הסבסוד יינתן ל־50% מסך יחידות הדיור בפרויקט שישווקו בשוק החופשי. זאת, בניגוד למצב היום, שבו אפשר לשווק רק 20% מהדירות בשוק החופשי. השינוי נעשה בלחצם של ראשי הרשויות בפריפריה, שטענו לקיפוח לעומת המרכז. בעקבות השינויים, צפויה הכדאיות הכלכלית בביצוע פרויקטים של מחיר למשתכן באזורי הפריפריה לגדול.

הצעה נוספת שאושרה מרחיבה את מספר יחידות הדיור שעבורן ייחתמו הסכמי גג. מכסת יחידות הדיור, שעמדה עד כה על 150 אלף, תגדל ב־75 אלף יחידות דיור נוספות עד סוף השנה הנוכחית. בעקבות כך צפויה חתימה על הסכמי גג עם רשויות נוספות.נוסף לכך, אישר הקבינט את הצעת שר השיכון יואב גלנט לקידום הסכמי גג ברשויות בפריפריה, שבהן ערך הקרקע נמוך. לצורך כך, יוקצו עשרת אלפים שקלים נוספים ליחידת דיור, לצורך העמקת סבסוד ההוצאות למימון עבודות פיתוח ותשתיות ולהקמת מוסדות ציבור. כנגד תוספת הסבסוד, תתחייב הרשות המקומית לשווק את כלל יחידות הדיור ולעמוד בקצב מתן היתרי הבנייה.