כשליש מאנשי הרפואה אינם מיישמים את המלצות משרד הבריאות לחסן נשים בהיריון נגד מחלות השפעת והשעלת, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה. עוד מגלה המחקר כי יותר רופאי משפחה נוטים שלא להמליץ על החיסונים מאשר גינקולוגים.  "רובם הגדול של אנשי הרפואה מודעים להמלצות משרד הבריאות, אך חלקם לא פועלים על פיהן, בעיקר מפני שלדעתם החיסונים אינם בטוחים וקיימת אי ודאות לגבי נטילתם על ידי נשים בהריון", אמרה ד"ר ענת גסר־אדלסבורג מבית הספר לבריאות הציבור, ראש מרכז המחקר לתקשורת בריאות וסיכונים באוניברסיטת חיפה, שהובילה את המחקר.

כיום קיימים שני חיסונים המומלצים על ידי משרד הבריאות לנשים בהריון: חיסון נגד שפעת וחיסון משולש. לדברי החוקרים, הבעיה העיקרית ביישומן של ההמלצות היא שקיימים חששות ודאגות בקרב חלק מאנשי הרפואה בנוגע לבטיחותם וליעילותם של החיסונים. במחקר הנוכחי ביקשו החוקרים לבדוק את הידע והעמדות של אנשי בריאות הציבור (רופאים ואחיות) בכל הקשור למתן חיסון לנשים בהריון נגד שפעת ושעלת, וכיצד הם מעבירים מידע זה לנשים בהריון ומיישמים את החיסונים בפועל.

במחקר השתתפו 150 אנשי בריאות הציבור, מתוכם 54% גינקולוגים ו־25.3% רופאי משפחה משישה בתי חולים, ו־20.7% שהם סטודנטים לבריאות הציבור העובדים כאנשי רפואה. מרבית המשתתפים במחקר ידעו שמשרד הבריאות ממליץ על מתן חיסונים לשעלת ושפעת במהלך תקופת ההריון (92.5% ו־93.1% בהתאמה).מתוצאות המחקר עולה כי כ־30% מאנשי בריאות הציבור אינם מיישמים את המלצת משרד הבריאות לחסן נשים בהריון נגד שפעת – אולם נראה שישנם הבדלים ניכרים בין רופאי המשפחה לגינקולוגים: בעוד שרק 19% מהגינקולוגים בוחרים שלא לבצע חיסון נגד שפעת, בקרב רופאי המשפחה 36% לא מבצעים את החיסון. הפערים גדולים עוד יותר בכל הקשור לחיסון נגד שעלת.

בסך הכל, כ־32% מאנשי בריאות הציבור אינם מיישמים את המלצת משרד החינוך ולא מחסנים נגד שעלת. אולם בעוד שרק 16% מהגינקולוגים לא מחסנים, לא פחות מ־46% מרופאי המשפחה אינם מחסנים. "ניתן לשער שבניגוד לרופאי המשפחה, גינקולוגים נוטים לחסן יותר מכיוון שמדובר בתחום התמחותם, והם מבינים טוב יותר את ההשלכות של החיסון - וגם בטוחים יותר מבחינה מקצועית להמליץ עליו", אמרה ד"ר גסר־אדלסבורג.