הפקה ועריכה: אילנה שטוטלנד

 זכיתי להכיר את ח"כ סתיו שפיר על רקע פעילותה במפלגת העבודה ובכנסת, ואני מוקיר את תרומתה הסגולית. סתיו אינה מסונוורת מהיוקרה של תפקיד חברת כנסת, אלא רואה בפעילות הפרלמנטרית שליחות ודרך. שליחות - בשמו של הרעיון החברתי־הומניסטי. ודרך - לעיצוב חברה מתוקנת.סתיו משמיעה זעקה ומתווה דרך למאבק בחרפת עוני ובגאוות עושר ולמען שוויון בחברה הישראלית. זאת משום שהיא מיטיבה לדעת כי למרות הישגי הכלכלה הישראלית והיותנו מדינת יוזמה וחדשנות, יש לחברה הישראלית שתי חולשות יסוד: מצוקת העוני ועוצמת הפערים הכלכליים.

סתיו נאבקת למען חברה צודקת יותר, חברה שבה יש אחריות ממלכתית לחינוך כל בני הדור הצעיר תוך השקעה דיפרנציאלית בילדים ובנוער הגדלים בתנאי מצוקה סוציו־אקונומית. סתיו פועלת כדי שהמדינה תקבל אחריות על בריאותם של בני כל הגילים - מתינוק ועד קשיש - וגם אחריות על דיור הוגן למשפחות צעירות. זוהי גם השקפת עולמי שהביאה אותי לייסד קיבוץ שיתופי ולשמור עליו ללא סייג.

בניגוד לפוליטיקאים אחרים, בפעילותה בכנסת סתיו נשענת על השקפת עולמה, על לימוד יסודי של הנתונים והעובדות, על תביעה נמרצת לשקיפות הדיווח ועל עמידה עיקשת לתיקון עיוותים. בכנסת הנוכחית סתיו שייכת לאופוזיציה. כיודע לאופוזיציה - לעומת הממשלה - יש מגבלות בהשפעה על ההוויה החברתית־כלכלית. אבל סתיו לא אומרת נואש. היא דבקה במשימת הביקורת והתביעה לטוהר מידות. היא משמיעה את קולה ללא רתיעה. היא מעלה סוגיות על סדר היום והיא חוזרת ובודקת אם התרחש תיקון. בזכות שליחותה בשם חברה צודקת יותר, סתיו מובילה שינויים משמעותיים גם מתוך האופוזיציה, ולמעשה היא אחת הנשים המשפיעות בישראל.


מופת -  שעתידה לתרום לשיפור הפוליטיקה

 

אני שמח שסתיו שפיר נושאת את הדגל המדיני במפלגתה - ישראל לא יכולה להשלים עם הסטטוס קוו והקיפאון המדיני. גם אם השותף שלנו להסכמים פוטנציאליים הוא נוקשה מאוד, מדינת ישראל חייבת למצוא מהלכים יצירתיים בוני אמון שיחליפו את המוטיבציה לטרור ויהיו בסיס במהלך השנים להסדרים מדיניים של אי לוחמה ואולי גם שלום. אני רואה חשיבות גדולה בהצטרפות צעירים, ובראש ובראשונה נשים צעירות, לפוליטיקה בישראל.

מבחינה זאת, סתיו שפיר היא מופת ועתידה לתרום לשיפור הפוליטיקה. לצערי, יש לפעמים יחס שלילי למושג "פוליטיקה" ולפעילות במפלגות. נכון הדבר שהפוליטיקה, שהיא מאבק להגיע לשלטון ולהחזיק בו לאורך ימים, כרוכה לעתים בחולשות, בעיוותים ובפגיעה בגישה המוסרית, ולכן חשוב על אחת כמה וכמה שמי שעוסק בפוליטיקה יפעל בדרכים הגונות וישרות כפי שפועלת סתיו.
 

בזכות בהירות וחזון, נכונות למאבק חברתי ופוליטי, השקדנות שבלמידה וכושר הביטוי, סתיו תתגלה יותר ויותר כפרלמנטרית למופת. ועל כן אני מעריך את פועלה ומאחל לה הצלחה וסיפוק גם יחד בפעילות הפרלמנטרית. אני מאחל לסתיו שפיר יכולת התמדה במאבקיה ושלא תיפול רוחה על אף המכשולים שבדרך. ואכן אני מבחין שיש לה תעצומות נפש ויכולת להתמודד עם אתגרים מרחיקי לכת. כמי שהיה פעיל שנים רבות בכנסת ובממשלה, כסגן שר החינוך למשך שבע שנים, כשר חינוך למשך שלוש שנים למחצה וכיו"ר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני שמח לראות דור צעיר ראוי בפוליטיקה.

אין ספק שסתיו שפיר היא הממשיכה הנאמנה לציונות החברתית המגשימה בארץ ישראל.